Дан по дан

ПЛАН РАДА  ОД  5.6.2017. ДО 9.6.2017.

СРПСКИ ЈЕЗИК

 • Разумем шта читам
 • Понављање, увежбавање и проверавање оспособљености ученика за примену обрађених правописних правила. Диктат
 • Утврђивање и систематизација садржаја обрађених од I до IVразреда
 • Утврђивање и систематизација садржаја обрађених од I до IVразреда
 • Изражајно рецитовање песама научених у четвртом разреду

МАТЕМАТИКА

 • Мерење запремине
 • Мерење запремине
 • Понављање градива 2. полугодишта
 • Понављање градива 2. полугодишта
 • Понављање градива 2. полугодишта

ПРИРОДА И ДРУШТВO

 • Запаљиви материјали и заштита од пожара
 • Научили смо о смешама, о растварању, о променама материјала и запаљивости материјала

ЛИКОВНА КУЛТУРА

 • Изложба радова

МУЗИЧКА КУЛТУРА

 • Све је музика

ПЛАН РАДА  ОД  29.5.2017. ДО 2.6.2017.

СРПСКИ ЈЕЗИК

 • Стеван Раичковић, Ко то да буде
 • Заграда
 • Мирослав Антић, Прва љубав
 • Провера знања (граматика, правопис)
 • Татјана Росић, С децом око света

МАТЕМАТИКА

 • Припрема за 4. писмени задатак
 • Четврти писмени задатак
 • Исправак писменог задатка
 • Мерење запремине
 • Мерење запремине

ПРИРОДА И ДРУШТВO

 • Научили смо о светлосној пропустљивости, о сенци и о топлотним својствима материјала
 • Смеше, Растварање материјала

ЛИКОВНА КУЛТУРА

 • Отисак, фломастери

МУЗИЧКА КУЛТУРА

 • Све је музика

ПЛАН РАДА  ОД  22.5.2017. ДО 26.5.2017.

СРПСКИ ЈЕЗИК

 • Исправка четвртог писменог задатка
 • Основно и пренесено значење речи
 • Лексичке и семантичке вежбе
 • Aнтоан де Сент Егзипери, Мали Принц (одломак)
 • Aнтоан де Сент Егзипери, Мали Принц (одломак)

МАТЕМАТИКА

 • Писмена провера знања
 • Разломци
 • Текстуални задаци, изрази
 • Једначине и неједначине
 • Текстуални задаци

ПРИРОДА И ДРУШТВO

 • Светлосна пропустљивост материјала и сенка
 • Топлотна својства материјала

ЧУВАРИ ПРИРОДЕ

 • Чувамо околину

ЛИКОВНА КУЛТУРА

МУЗИЧКА КУЛТУРА

 • Српски народни инструменти

ПЛАН РАДА  ОД  15.5.2017. ДО 19.5.2017.

СРПСКИ ЈЕЗИК

МАТЕМАТИКА

 • Текстуални задаци са разломцима
 • Примене разломака на мере
 • Разломци, вежбање
 • Припрема за проверу знања

ПРИРОДА И ДРУШТВO

 • Магнетна својства материјала
 • Светлосна пропустљивост материјала и сенка

ЧУВАРИ ПРИРОДЕ

 • Чувамо околину

ЛИКОВНА РАДИОНИЦА


ПЛАН РАДА  ОД  8.5.2017. ДО 12.5.2017.

СРПСКИ ЈЕЗИК

МАТЕМАТИКА

 • Разломци- читање и писање
 • Упоређивање и графичко приказивање разломака
 • Упоређивање разломака и примена разломака на мере
 • Писање, читање и упоређивање разломака
 • Текстуални задаци са разломцима

ПРИРОДА И ДРУШТВO

 • Научили смо о кретању
 • Наелектрисање и провођење електричне струје

ЛИКОВНА КУЛТУРА

 • OП арт уметност

МУЗИЧКА КУЛТУРА

 • Србија, моја домовина

ЧУВАРИ ПРИРОДЕ

 • Изаберимо здрав живот

ПЛАН РАДА  ЗА  3, 4 и 5.5.2017.

СРПСКИ ЈЕЗИК

 • Милован Данојлић, Трешња у цвету
  ДЗ – Прочитети песме М. Данојлића – Читанка
 • Избор из поезије Милована Данојлића
 • Речи супротног значења

МАТЕМАТИКА

 • Површина квадра и коцке, вежбање
  ДЗ – Радна свеска – 1, 2, 3. зад. 91. стр. и 2, 3. зад. 92. стр.
 • Површина квадра и коцке, вежбање
  ДЗ – Радна свеска – 4, 5, 6, 7. зад. 91. стр.
 • Писмена провера знања

ПРИРОДА И ДРУШТВO

 • Звук

МУЗИЧКА КУЛТУРА

 • Сети се шта смо научили

ПЛАН РАДА  ОД  24.4.2017. ДО 28.4.2017.

СРПСКИ ЈЕЗИК

МАТЕМАТИКА

 • Површина коцке
 • Површина квадра
  ДЗ – Уџбеник 2. део -1, 2. зад. и Рачунко на 97 . стр.
 • Површина квадра
  ДЗ – Уџбеник 2. део -1, 2, 6. зад. 94 . стр. и 2. зад. 98. стр.
 • Површина квадра и коцке
 • Примена израчунавања површине квадра и коцке

ПРИРОДА И ДРУШТВO

 • Научили смо о пређеном путу

ЛИКОВНА КУЛТУРА

 • OП арт уметност

МУЗИЧКА КУЛТУРА

 • Топло лето лагано се буди

ЧУВАРИ ПРИРОДЕ

 • Твоја брига о планети

ПЛАН РАДА  ОД  18.4.2017. ДО 21.4.2017.

СРПСКИ ЈЕЗИК

 • Ханс Кристијан Андерсен, РужноПаче
  ДЗ – Ружно Паче: тема, место, време, ликови, особине ликова ( Ружно Паче, патка, пачићи), порука.
 • Ханс Кристијан Андерсен, РужноПаче
 • Речи умањеног и увећаног значења
  ДЗ – Радна свеска – 140. стр. 
 • Михаел Енде, Бескрајна прича (одломак)

МАТЕМАТИКА

 • Особине и елементи квадра
  ДЗ – Уџбеник 2. део -6. зад. и Рачунко на 87 . стр.
 • Особине и елементи коцке
 • Мрежа модела квадра и коцке
  ДЗ – Уџбеник 2. део – 91 . стр.
 • Површина коцке

ПРИРОДА И ДРУШТВO

 • Kретањe

ЛИКОВНА КУЛТУРА

МУЗИЧКА КУЛТУРА


ПЛАН РАДА  ЗА  10, 11 и 12.4.2017.

СРПСКИ ЈЕЗИК

 • Говорна вежба: Великани српске науке (Пупин, Тесла, Миланковић)
 • Исправка трећег школског писменог задатка
 • Исправка трећег школског писменог задатка

МАТЕМАТИКА

 • Припрема за писмени задатак
 • Трећи писмени задатак
 • Исправак писменог задатка

ПРИРОДА И ДРУШТВO

 • О кретању

ЛИКОВНА КУЛТУРА

 • Ускршња јаја

МУЗИЧКА КУЛТУРА

ЧУВАРИ ПРИРОДЕ

 • Сви треба да брину о животној средини

ПЛАН РАДА  ОД  3.4.2017. ДО 7.4.2017.

СРПСКИ ЈЕЗИК

 • Изражајно читање песама из часописа и књига за децу (П. Зубац, Успаванка за Д.; Н. Попадић, Ана)
 • Трећи школски писмени задатак
 • Светлана Велмар Јанковић, Стефаново дрво
 • Михаило Пупин, Од пашњака до научењака (одломак)
 • Никола Тесла, Прича о детињству

МАТЕМАТИКА

 • Површина правоугаоника
  ДЗ – Радна свеска – 1, 2. зад. 88. стр. 
 • Површина квадрата
  ДЗ – Уџбеник 2. део -1, 2, 3. зад. 81 . стр.
 • Површина квадрата
  ДЗ – Радна свеска – 89. стр. ( 3 зад. по избору)
 • Површина правоугаоника и квадрата
  ДЗ – Површина правоугаоника и квадрата
 • Површина правоугаоника и квадрата

ПРИРОДА И ДРУШТВO

 • Научили смо о делатностима људи у Србији
  ДЗ – Радна свеска – 67, 68, 69. стр. 
 • Проверавамо научено о сировинама, енергији и раду

ЛИКОВНА КУЛТУРА

 • Мој омиљени музички инструмент ( водене боје, темпера боје)

МУЗИЧКА КУЛТУРА

 • У априлу

ЧУВАРИ ПРИРОДЕ

 • Сунчева енергија

ПЛАН РАДА  ОД  27.3.2017. ДО 31.3.2017.

СРПСКИ ЈЕЗИК

 • Народна песма Јеленче
  ДЗ – Прочитати одломак Хајди из Читанке
 • Јохана Шпири, Хајди
 • Јохана Шпири, Хајди
 • Контролна вежба:реченице према значењу и облику, реченични чланови (субјекат, предикат, објакат, атрибут, прилошке одредбе)
 • Припрема за писмени задатак: опис личности

МАТЕМАТИКА

 • Јединице мере за површину веће од 1 m²
  ДЗ – Уџбеник 2. део – Рачунко 75 . стр.
 • Мерење површине; Мерне јединице за површину
 • Мерење површине; Мерне јединице за површину
 • Правоугаоник и квадрат
 • Површина правоугаоника

ПРИРОДА И ДРУШТВO

 • Од рудника до продавнице – пут једне спајалице
 • Човек ради и ствара, Делатности људи у различитим крајевима Србије

ЛИКОВНА КУЛТУРА

 • Свет око мене, акварел

МУЗИЧКА КУЛТУРА

 • К. Сен-Санс, Карневал животиња

ЧУВАРИ ПРИРОДЕ

 • Озонски омотач

ПЛАН РАДА  ОД  20.3.2017. ДО 24.3.2017.

СРПСКИ ЈЕЗИК

 • Реченица и реченични чланови
  ДЗ – Радна свеска – 106. 107, 108. стр. 
 • Александар Чотрић, Својеглава књига (избор)
 • Читамо дечју штампу
 • Скраћенице
  ДЗ – Изражајно читање текста Стари Вујадин, преслушати звучни запис текста ( YouTube)
 • Народна песма Стари Вујадин       Стари Вујадин

МАТЕМАТИКА

 • Једначине и нејадничине
 • Мерење површине
  ДЗ – Уџбеник 2. део – Рачунко 67 . стр.
 • Јединице мере за површину
 • Јединице мере за површину
  ДЗ – Уџбеник 2. део – Рачунко 69 . стр.
 • Јединице мере за површину

ПРИРОДА И ДРУШТВO

 • Необновљиви и обновљиви извори енергије
 • Нуклеарна енергија

ЛИКОВНА КУЛТУРА

 • Правимо честитке за прваке

МУЗИЧКА КУЛТУРА

 • Сети се шта смо научили

ЧУВАРИ ПРИРОДЕ

 • Енергија у свакодневном животу

ПЛАН РАДА  ОД  13.3.2017. ДО 17.3.2017.

СРПСКИ ЈЕЗИК

 • Браћа Грим, Трнова Ружица
  ДЗ – Моја бајка ( састав)
 • Читање и анализа домаћег задатка: Моја бајка
 • Прилошке одредбе за место, време и начин
 • Прилошке одредбе за место, време и начин
 • Редослед реченичних чланова у реченици

МАТЕМАТИКА

 • Једначине са множењем и дељењем
  ДЗ – Уџбеник 2. део -1, 3, 4, 6. зад. 60, 61 . стр.
 • Једначине са множењем и дељењем
  ДЗ – Радна свеска – 1, 2, 3.  зад . 80. стр. 
 • Контролна вежба – Изрази, редослед рачунских операција
 • Неједначине са множењем
  ДЗ – Радна свеска – 81. стр. 
 • Једначине и нејадничине

ПРИРОДА И ДРУШТВO

 • Природна богатства
 • Природне сировине

ЛИКОВНА КУЛТУРА

МУЗИЧКА КУЛТУРА

 • Интервали

ЧУВАРИ ПРИРОДЕ

 • Здрава храна – Пирамида исхране

ПЛАН РАДА  ОД  6.3.2017. ДО 10.3.2017.

СРПСКИ ЈЕЗИК

МАТЕМАТИКА

 • Изрази
  ДЗ – Уџбеник 2. део – 5.зад. 49 . стр; 1.зад. 50 . стр;  4.зад. 51 . стр. 
 • Изрази са множењем и дељењем који садрже слово
 • Састављање простих израза са променљивом и израчунавање њихових вредности
 • Зависност производа од чинилаца
  ДЗ – Уџбеник 2. део – 54, 55 . стр.
 • Зависност производа од чинилаца

 

 • Научили смо о живој природи
 • Проверавамо научено о живој природи

ЛИКОВНА КУЛТУРА

 • Вајамо и обликујемо ( глинамол, дас маса)

МУЗИЧКА КУЛТУРА

 • Темпо

ЧУВАРИ ПРИРОДЕ

 • Чувамо здравље и правилно се хранимо

ПЛАН РАДА  ОД  27.2.2017. ДО 3.3.2017.

СРПСКИ ЈЕЗИК

МАТЕМАТИКА

 • Множење и дељење – текстуални задаци
 • Писмена провера усвојеног знања
 • Сложени изрази и њихова вредност
  ДЗ – Радна свеска – 75. стр. 
 • Састављање сложених израза и израчунавање њихових вредности
  ДЗ – Радна свеска – 77. стр. 
 • Изрази са заградама

ПРИРОДА И ДРУШТВO

 • Твоје тело, Пубертет и здравље
 • Научили смо о човеку

ЛИКОВНА КУЛТУРА

 • Вајамо и обликујемо ( глинамол, дас маса)

МУЗИЧКА КУЛТУРА

 • Певамо и свирамо

ЧУВАРИ ПРИРОДЕ

 • Човек део природе

ПЛАН РАДА  ОД  20.2.2017. ДО 24.2.2017.

СРПСКИ ЈЕЗИК

 • Драматизација Чик, да погодите због чега су се посвађала два златна брата
 • Чик да погодите о чему су разговарали Сунце и Месец, радна свеска
  ДЗ – Радна свеска – 62. стр. 
 • Субјекат
 • Љубивоје Ршумовић, Аждаја своме чеду тепа
  ДЗ – Илустровати и научити напамет песму.
 • Предикат

МАТЕМАТИКА

 • Писмено дељење
  ДЗ – Радна свеска – 72, 73. стр. 
 • Писмено дељење
  ДЗ – Уџбеник 2. део – 5,6,7.зад. 41 . стр.
 • Пимено множење  и дељење двоцифреним бројем
 • Пимено множење  и дељење двоцифреним бројем
 • Множење и дељење – текстуални задаци

ПРИРОДА И ДРУШТВO

 • Биљке и животиње Србије
 • Човек – природно и друштвено биће

ЛИКОВНА КУЛТУРА

 • Мој колаж (фотографије из часописа и новина, парчићи тканине, етикете, улазнице, налепнице, маказе, лепак)

МУЗИЧКА КУЛТУРА 

 • C-dur лествица

ЧУВАРИ ПРИРОДЕ


ПЛАН РАДА  ЗА  13,14.2.2017. и 17,18.2.2017.

СРПСКИ ЈЕЗИК

МАТЕМАТИКА

 • Писмено дељење
  ДЗ – Радна свеска 68, 69. стр.
 • Писмено дељење
  ДЗ – Уџбеник 2. део – 33 . стр.
 • Процењивање, заокруживање двоцифрених бројева на нижу или вишу десетицу бројева
  ДЗ – Радна свеска 71 . стр.
 • Писмено дељење вишецифреним бројем

ПРИРОДА И ДРУШТВO

 • Научили смо о гајеним биљкама, домаћим животињама и о прилагођености биљака и животиња
  ДЗ – Изабрати једну српску биљну или животињску врсту и написати 5 до 10 реченица о њој, пронаћи њену слику или је нацртати. 

ЛИКОВНА КУЛТУРА

 • Мој колаж (фотографије из часописа и новина, парчићи тканине, етикете, улазнице, налепнице, маказе, лепак)

МУЗИЧКА КУЛТУРА 

 • Школа за ноте

ЧУВАРИ ПРИРОДЕ

 • Биљке и животиње Србије

ПЛАН РАДА  ЗА  30.1.2017. и 31.1.2017.

СРПСКИ ЈЕЗИК

МАТЕМАТИКА

 • Писмено множење бројева већих од милион
 • Писмено дељење вишеструком десетицом

ПРИРОДА И ДРУШТВO

 • Гајене биљке и домаће животиње

ЛИКОВНА КУЛТУРА

 • Уметнички квиз, естетска анализа и оцењивање

ЧУВАРИ ПРИРОДЕ

 • Биљке и животиње Србије

ПЛАН РАДА  ОД  23.1.2017. ДО 26.1.2017.

СРПСКИ ЈЕЗИК

МАТЕМАТИКА

 • Писмено множење
  ДЗ – Уџбеник 2. део – 18, 19 . стр. ( 5 задатака по избору ученика)
 • Писмено множење
  ДЗ – Уџбеник 2. део – 1, 2. зад . стр.21 и 2. зад. 22. стр.
 • Писмено множење
 • Контролна вежба – Множење

ПРИРОДА И ДРУШТВO

МУЗИЧКА КУЛТУРА 

 • Певамо и свирамо, обнављање

ЛИКОВНА КУЛТУРА

 • Растко Немањић – Свети Сава; Манастири Србије

ЧУВАРИ ПРИРОДЕ

 • Биљке и животиње Србије

ПЛАН РАДА  ОД  16.1.2017. ДО 20.1.2017.

СРПСКИ ЈЕЗИК

 • Врсте реченица према значењу
 • Врсте реченица према облику
  ДЗ – Радна свеска 92.стр.
 • Контролна вежба: врсте речи (именице, глаголи, придеви, бројеви, заменице)
 • Игре на снегу, говорна вежба
 • Народна прича, Најбоље задужбине

МАТЕМАТИКА

 • Множење вишецифрених бројева
  ДЗ – Уџбеник 2. део – 13 . стр.
 • Множење вишецифрених бројева
  ДЗ – Уџбеник 2. део -2, 3, 4, 5. зад. 15 . стр.
 • Множење вишецифрених бројева
  ДЗ – Уџбеник 2. део – 17 . стр.
 • Писмено множење, скраћени поступак
 • Писмено множење, скраћени поступак

ПРИРОДА И ДРУШТВO

 • Прошлост Србије, обнављање
 • Провера знања: Прошлост Србије

МУЗИЧКА КУЛТУРА 

 • Двогласно певање и свирање

ЛИКОВНА КУЛТУРА

 • Гваш.  Дрвеће под снегом.

ЧУВАРИ ПРИРОДЕ

 • Вода на путу од реке до славине

ПЛАН РАДА  ОД  11.1.2017. ДО 13.1.2017.

СРПСКИ ЈЕЗИК

 • Игром кроз знање
  ДЗ – Радна свеска 90. и 91. стр.
 • Бранислав Црнчевић, Мрав добра срца
 • Бранислав Црнчевић, Мрав добра срца

МАТЕМАТИКА

 • Множење двоцифреног броја двоцифреним бројем
  ДЗ – Уџбеник 2. део – 9 .стр.
 • Множење вишецифрених бројева  двоцифреним
  ДЗ – Уџбеник 2. део – 11 .стр.
 • Множење вишецифрених бројева  двоцифреним

ПРИРОДА И ДРУШТВO

 • Прошлост Србије, обнављање

МУЗИЧКА КУЛТУРА 

 • Време је за нова знања

ПЛАН РАДА  ОД  26.12.2016. ДО 30.12.2016.

СРПСКИ ЈЕЗИК

 • Исправка другог школског писменог задатка
 • Исправка другог школског писменог задатка
 • Јован Јовановић Змај, Циганин хвали свога коња
 • Обнављање градива из граматике
 • Моје новогодишње жеље

МАТЕМАТИКА

 • Припрема за писмени задатак
 • Писмени задатак
 • Исправак писменог задатка
 • Усмено и писмено множење двоцифреног броја вишеструких декадних јединица
 • Множење двоцифреног броја двоцифреним бројем

ПРИРОДА И ДРУШТВO

 • Други светски рат
 • Научили смо о прошлости Србије

ЛИКОВНА КУЛТУРА

 • Новогодишњи мотиви.

МУЗИЧКА КУЛТУРА 

 • Стиже Нова година

ЧУВАРИ ПРИРОДЕ

 • Рециклажа није гњаважа

ПЛАН РАДА  ОД  19.12.2016. ДО 23.12.2016.

СРПСКИ ЈЕЗИК

 • Вежбамо – Игре речима
 • Дечија штампа
 • Мирослав Демак, Виолина
  ДЗ – Радна свеска 43.стр. и одговорити на 11. и 12. питање – Читанка 90. стр.
 • Мирослав Демак, Виолина
 • Писање сугласника ј у придевским облицима на -ски, и у личним именима и презименима

МАТЕМАТИКА

 • Писмено дељење троцифрених бројева једноцифреним са остатком
 • Писмено дељење вишецифрених бројева једноцифреним
 • Писмено дељење вишецифрених бројева једноцифреним
  ДЗ – Уџбеник 1. део – 1,2, 3. зад. 153. стр.
 • Писмено множење и дељење вишецифрених бројева једноцифреним
  ДЗ – Уџбеник 1. део -156, 157. стр. 5 зад. по избору
 • Припрема за писмени задатак

ПРИРОДА И ДРУШТВO

 • Србија у Првом светском рату
 • Други светски рат

ЛИКОВНА КУЛТУРА

 • Новогодишњи украси.

МУЗИЧКА КУЛТУРА 

 • Тон СИ, ДО 2

ЧУВАРИ ПРИРОДЕ

 • Како смањити количину кућног отпада

ПЛАН РАДА  ОД  12.12.2016. ДО 16.12.2016.

СРПСКИ ЈЕЗИК

 • Луис Керол, Алиса у земљи чуда
 • Луис Керол, Алиса у земљи чуда
 • Читање и анализа домаћег задатка; Припрема за писмени задатак – Тема: У земљи чуда
 • Други школски писмени задатак
 • Глаголи, обнављање

МАТЕМАТИКА

 • Писмено множење
  ДЗ – Уџбеник 1. део – 145. стр.
 • Пимено множење вишецифрених бројева једноцифреним бројем
 • Пимено множење вишецифрених бројева једноцифреним бројем
 • Писмено дељење троцифрених бројева једноцифреним (756:3)
 • Писмено дељење троцифрених бројева једноцифреним (485:5)

ПРИРОДА И ДРУШТВO

 • Живот у Србији крајем XIX и почетком XX века
 • Научили смо о устанцима и о животу у Србији у 19. и почетком 20. века

ЛИКОВНА КУЛТУРА

 • Зимске слике ( темпера).

МУЗИЧКА КУЛТУРА 

 • Тон СИ

ЧУВАРИ ПРИРОДЕ


ПЛАН РАДА  ОД  5.12.2016. ДО 9.12.2016.

СРПСКИ ЈЕЗИК

 • Променљиве и непроменљиве речи
 • Бранислав Црнчевић, Босоноги и небо
  ДЗ –  Тема, место, време, ликови, порука
 • Бранислав Црнчевић, Босоноги и небо
 • Мирослав Антић, Јуначка песма
  ДЗ – Илустрација једног капетана
 • Препричавање текста са променом граматичког лица

МАТЕМАТИКА

 • Писмено множење троцифрених бројева једноцифреним бројем (423·2 и  123·4)
  ДЗ – Радна свеска 1, 2. зад. 46.стр.
 • Дељење бројева
  ДЗ – Уџбеник 1. део – 1, 2, 3, 4.  зад. 137. стр.
 • Писмено дељење троцифрених бројева једноцифреним бројем
  ДЗ – Радна свеска  47.стр.
 • Писмено дељење троцифрених бројева једноцифреним бројем-скраћени поступак (363:3)
  ДЗ – Радна свеска  48.стр.
 • Писмено множење троц. бројева једноцифреним  (403 ·3)

ПРИРОДА И ДРУШТВO

 • Побуне против Турака
 • Поновно стварање државе – Први и Други српски устанак

ЛИКОВНА КУЛТУРА

 • Топле и хладне боје ( воштане боје, фломастери).

МУЗИЧКА КУЛТУРА 

 • Цела нота и пауза

ЧУВАРИ ПРИРОДЕ


ПЛАН РАДА  ОД  28.11.2016. ДО 2.12.2016.

СРПСКИ ЈЕЗИК

 • Изражајно казивање песме Плави зец Душана Радовића
  ДЗ – Мапе ума Плави зец
 • Прошло, садашње, будуће време. Потврдни и одрични облик глагола.
 • Милутин Миланковић, Кроз васиону и векове
  ДЗ – Одговорити на питања из Читанке
 • Променљиве и непроменљиве речи
 • Гледамо дугометражни филм за децу

МАТЕМАТИКА

 • Бројеви 0 и 1 код множења и дељења
  ДЗ – Радна свеска 44.стр.
 • Множење бројева
 • Множење бројева
 • Множење природних бројева декадним јединицама
  ДЗ – Уџбеник 1. део – 1. зад. 126. стр. и 2.зад. 127. стр.
 • Замена места и здруживање чинилаца

ПРИРОДА И ДРУШТВO

 • Како се живело за време владавине Турака
 • Научили смо о настанку и развоју српске државе и владавини Турака

ЛИКОВНА КУЛТУРА

 • Изведене боје – љубичаста.

МУЗИЧКА КУЛТУРА 

 • Четворочетвртински такт

ЧУВАРИ ПРИРОДЕ


ПЛАН РАДА  ОД  21.11.2016. ДО 25.11.2016.

СРПСКИ ЈЕЗИК

 • Глаголи: радња, стање, збивање
 • Народна песма Јетрвица адамско колено
  ДЗ – Моји утисци о песми
 • Читамо дечију штампу
 • Душан Радовић, Плави зец
  ДЗ – Издвојити глаголе из песме
 • Прошло, садашње, будуће време. Потврдни и одрични облик глагола.
  ДЗ – Научити напамет песму Плави зец

МАТЕМАТИКА

 • Неједначине са сабирањем и одузимањем
 • Неједначине са сабирањем и одузимањем
  ДЗ – Радна свеска 41.стр.
 • Једначине и неједначине
  ДЗ – Уџбеник 1. део – 1, 2. зад. 116. стр. и 5, 6.зад. 117. стр.
 • Контролна вежба
 • Веза множења и дељења
  ДЗ – Радна свеска 42.стр.

ПРИРОДА И ДРУШТВO

 • Настанак српске државе и династија Немањића
 • Слабљење српске државе

ЛИКОВНА КУЛТУРА

 • Изведене боје – зелена. Дрвене варјаче

МУЗИЧКА КУЛТУРА 

 • Јутарње расположење

ЧУВАРИ ПРИРОДЕ

 • Птице наших крајева

 


ПЛАН РАДА  ОД  14.11.2016. ДО 18.11.2016.

СРПСКИ ЈЕЗИК

 • Исправка првог школског писменог задатка
 • Исправка првог школског писменог задатка
 • Контролна вежба: придеви
 • Бројеви – главни (основни), редни и збирни – појам и препознавање у реченици.
  ДЗ – Напиши спортски извештај са трке на 100 метара, у којој је учествовало твоје одељење. У њему наведи најмање 3 броја, различите подврсте.
 • Бројеви главни (основни), редни и збирни

МАТЕМАТИКА

 • Писмено сабирање и одузимање
  ДЗ – Уџбеник 103. стр.
 • Писмено сабирање и одузимање
  ДЗ – Радна свеска 1. и 4. зад. 38.стр.
 • Прости изрази, Састављање простих израза са променљивом и израчунавање њихових вредности
  ДЗ – Радна свеска 39.стр.
 • Једначине са сабирањем и одузимањем
  ДЗ – Уџбеник 110. стр.
 • Једначине са сабирањем и одузимањем

ПРИРОДА И ДРУШТВO

 • Некада давно на простору наше земље, Стижу Словени
 • Научили смо о давној прошлости на нашим просторима
  ДЗ – Одговорити на питања из Уџбеника 45. стр. Провери научено

ЛИКОВНА КУЛТУРА

 • Изведене боје- наранџаста. Тањир

МУЗИЧКА КУЛТУРА 

 • Певамо, свирамо, слушамо музику

ЧУВАРИ ПРИРОДЕ

 • Птице наших крајева

ПЛАН РАДА  ОД  7.11.2016. ДО 10.11.2016.

СРПСКИ ЈЕЗИК

 • Читање и анализа домаћег задатка: Мој  пријатељ
 • Припрема за израду Првог школског писменог задатка
 • Први школски писмени задатак
 • Придеви: род и број придева, обнављање

МАТЕМАТИКА

 • Зависност и сталност разлике
 • Одузимање броја од збира, збира од броја и разлике од броја
 • Писмено сабирање и одузимање
 • Писмено сабирање и одузимање

ПРИРОДА И ДРУШТВO

 • Путовање кроз векове; преци, потомци, савременици
 • Некада давно на простору наше земље, Стижу Словени

ЛИКОВНА КУЛТУРА

МУЗИЧКА КУЛТУРА 

 • Тон ЛА

ЧУВАРИ ПРИРОДЕ

Пештер и резерват Увац

 


ПЛАН РАДА  ОД  31.10.2016. ДО 4.11.2016.

СРПСКИ ЈЕЗИК

 • Изражајно читање прозних текстова: Два мраза Лава Николајевича Толстоја, Недостајати Тона Телехана из читанке, Атилијин рођендан Уроша Петровића, Дедал и Икар
  ДЗ – Одговорити на питања из Читанке 31. стр.
 • Личне заменице
 • Личне заменице
  ДЗ – Радна свеска 83.стр.
 • Ерик Најт, Леси се враћа кући
 • Ерик Најт, Леси се враћа кући

МАТЕМАТИКА

 • Зависност збира од сабирака, сталност збира
  ДЗ – Уџбеник 92, 93. стр.
 • Први школски писмени задатак
 • Исправка првог школског писменог задатка
 • Зависност разлике од умањеника и умањиоца
 • Сталност разлике

ПРИРОДА И ДРУШТВO

 • Шта нам помаже да разумемо прошлост
  ДЗ – Радна свеска 24, 25. стр.
 • Путовање кроз векове; преци, потомци, савременици
  ДЗ – Одговорити на питања из Уџбеника 39. стр. Провери научено

ЛИКОВНА КУЛТУРА

 • Линија, површина, волумен, боја- простор.

МУЗИЧКА КУЛТУРА 

 • Продужење ноте и паузе

ЧУВАРИ ПРИРОДЕ


ПЛАН РАДА  ОД  10.10.2016. ДО 14.10.2016.

СРПСКИ ЈЕЗИК

 • Прича о животињама Међед, свиња и лисица
 • Наводници
 • Игре речима, дечија штампа
  ДЗ – Граматика – зад. 115. стр.
 • Војислав Илић: Јесен
  ДЗ – Научи да изражајно читаш песму.
 • Описни придеви

МАТЕМАТИКА

 • Писмено сабирање бројева до 1 000 000 (123 230+133 142)
  ДЗ – Радна свеска 22.стр.
 • Замена места и здруживање сабирака
  ДЗ – Радна свеска 23.стр.
 • Писмено одузимање бројева до 1 000 000 (236 591-1 180)
  ДЗ – Радна свеска 24.стр.
 • Писмено сабирање бројева до 1 000 000 (135 231 + 129 351)
  ДЗ – Радна свеска 25.стр.
 • Писмено одузимање бројева до 1 000 000 (591 657-13 243)

ПРИРОДА И ДРУШТВO

 • Научили смо о рекама, језерима и бањама Србије
 • Упознајемо климу Србије

ЛИКОВНА КУЛТУРА

 • Мој град

МУЗИЧКА КУЛТУРА 

 • Трочетвртински такт

ЧУВАРИ ПРИРОДЕ

 • Самоникле биљке

ПЛАН РАДА  ОД  3.10.2016. ДО 7.10.2016.

СРПСКИ ЈЕЗИК

 • Управни и неуправни говор
 • Јанко Веселиновић, Град
  ДЗ – Вежбати читање текста Град, подвући поређења
 • Препричавање текста Град, гов.вежба
 • Читање и анализа домаћег задатка: Временска непогода
 • Прича о животињама: Међед, свиња и лисица

МАТЕМАТИКА

 • Веза сабирања и одузимања
  ДЗ – Радна свеска 19.стр.
 • Веза сабирања и одузимања
  ДЗ – Уџбеник 1. део – 57. стр.
 • Усмено и писмено сабирање вишестуких јединица   до 100 000
 • Усмено и писмено одузимање вишеструких јединоица до 100 000
 • Бројеви  о и 1 код сабирања и одузимања

ПРИРОДА И ДРУШТВO

 • Упознајемо реке Србије, Упознајемо језера и бање Србије
 • Научили смо о рекама, језерима и бањама Србије

ЛИКОВНА КУЛТУРА

 • Слушамо и сликамо

МУЗИЧКА КУЛТУРА 

 • Трочетвртински такт

ЧУВАРИ ПРИРОДЕ

 • Знаци из природе

 


ПЛАН РАДА  ОД  26.9.2016. ДО 30.9.2016.

СРПСКИ ЈЕЗИК

 • Именице
 • Научили смо о именицама – контролна вежба
 • Гвидо Тартаља, Подела улога
  ДЗ – Спремити се за сценско извођење текста.
 • Гвидо Тартаља, Подела улога
 • Управни и неуправни говор – писање (сва три модела)

МАТЕМАТИКА

 • Скуп природних бројева N и Nₒ и уређеност скупова  N и Nₒ
  ДЗ – Уџбеник 1. део – 1, 2, 4. зад. 43 стр. и 3, 4. зад. 47. стр.
 • Уређеност скупова  N и Nₒ
  ДЗ – Радна свеска 17.стр.
 • Бројевна полуправа
  ДЗ – Уџбеник 1. део – 1, 2, 3, 5, 7. зад. 50 стр. и 51. стр.
 • Природни бројеви
  ДЗ – Уџбеник 1. део – 1, 2. зад. 52 стр. и 4, 6.зад. 53. стр.
 • Скуп природних бројева – провера знања

ПРИРОДА И ДРУШТВO

 • Географски положај Србије;  Рељеф Србије
  ДЗ – Радна свеска 10.стр.
 • Научили смо о географском положају и рељефу Србије

ЛИКОВНА КУЛТУРА

 • Површина- простор. Необичне површине на цртежима. Моја историја природе

МУЗИЧКА КУЛТУРА 

 • Моја мала фонотека

ПЛАН РАДА  ОД  19.9.2016. ДО 23.9.2016.

СРПСКИ ЈЕЗИК

 • Алекс Џ. Пекер, Дружење, изласци, забављање – избор из књига за децу
 • Разумем прочитано
 • Био је то неспоразум (анализа домаћег задатка)
 • Збирне именице; род и број – појам и препознавање
  ДЗ – Радна свеска 18. и 19.стр.
 • Градивне именице; род и број – појам и препознавање
  ДЗ – Радна свеска 24. и 25.стр.

МАТЕМАТИКА

 • Записивање природних бројева до милион у облику збира производа
  ДЗ – Уџбеник 1. део – 35. стр.
 • Декадне јединице веће од милион
  ДЗ – Уџбеник 1. део – 37. стр.
 • Читање и писање бројева већих од милион
  ДЗ – Уџбеник 1. део -1, 2, 3, 4. зад. 40. стр. и 9, 10. зад. 41.стр.
 • Упоређивање природних бројева до милион
  ДЗ – Радна свеска 13.стр.
 • Упоређивање природних бројева већих од милион
  ДЗ – Радна свеска 16.стр.

ПРИРОДА И ДРУШТВO

 • Научили смо о територији, о границама, становништву и симболима Републике Србије
 • Географски положај Србије

ЛИКОВНА КУЛТУРА

 • Линија- простор; Предео

МУЗИЧКА КУЛТУРА 

 • Музичко наслеђе, Игра коло

ПЛАН РАДА  ОД  12.9.2016. ДО 16.9.2016.

СРПСКИ ЈЕЗИК

 • Ортоепске вежбе
 • Писање имена држава и народа
  ДЗ – Радна свеска 12. и 13.стр.
 • Писање имена градова и села и њихових становника
  ДЗ – Радна свеска 119. стр. 3. зад. и 120.стр. 5. зад.
 • Бранислав Црнчевић, Кад би мени дали
  ДЗ – Преписати латиницом строфу која је на тебе оставила најјачи утисак.
 • Род и број именица појам и препознавање

МАТЕМАТИКА

 • Бројање по 1 000 до 100 000
 • Декадне јединице до 1 000 000
 • Читање и писање бројева до 1000 000
  ДЗ – Уџбеник 1. део – 29. стр.
 • Месна вредност цифре у декадном систему
  ДЗ – Уџбеник 1. део – 31. стр. 1, 2, 3. зад.
 • Записивање природних бројева до милион у облику збира производа

ПРИРОДА И ДРУШТВO

 • Становништво Србије
 • Симболи Републике Србије

ЛИКОВНА КУЛТУРА

 • Линија- простор; Предео

МУЗИЧКА КУЛТУРА 

 • Знање злата вредно; Иде мали патак

ПЛАН РАДА  ОД  5.9.2016. ДО 9.9.2016.

СРПСКИ ЈЕЗИК

 • Препоручујем да прочитате
 • Игром кроз знање – иницијални тест
 • Драган Лукић, Друг другу
  ДЗ – Научити напамет једну строфу песме по избору ученика.
 • Правилан изговор сугласника и гласовних група
  ДЗ – Радна свеска – Игром кроз знање 7, 8, 9.стр.
 • Властите и заједничке именице

МАТЕМАТИКА

 • Иницијални тест
  ДЗ – Радна свеска 5. стр. 1, 2, 3. зад. и 6.стр. 1, 2, 3, 4. зад.
 • Понављање градива 3. разреда
  ДЗ – Радна свеска 7. стр. 1, 2, 3, 4. зад. и 8.стр. 1, 4, 5. зад.
 • Понављање градива 3. разреда
  ДЗ – Радна свеска 11. стр. 1, 2, 3, 4, и 6. зад.
 • Понављање градива 3. разреда
  ДЗ – Радна свеска 9. стр.
 • Понављање градива 3. разреда

ПРИРОДА И ДРУШТВO

 • Република Србија, територија и границе
 • Иницијални тест

ЛИКОВНА КУЛТУРА

 • Линија- цртеж. Скица; Моје шаре

МУЗИЧКА КУЛТУРА 

 • Знање злата вредно; обнављање

ПЛАН РАДА  ЗА 1.9.2016. и 2.9.2016.

СРПСКИ ЈЕЗИК

 • Добро дошли четвртаци!
 • Мој летњи распуст ( прилог)

МАТЕМАТИКА

 • Понављање градива 3. разреда
 • Понављање градива 3. разреда

ПЛАН РАДА   13.6.2016. и 14.6.2016.

СРПСКИ ЈЕЗИК

 • Љубивоје Ршумовић, Домовина се брани лепотом
 • У сусрет лету

МАТЕМАТИКА

 • Питалице,варалице и главоломке
 • Задаци за разоноду

ПРИРОДА И ДРУШТВO

 • Научили смо у трећем разреду

МУЗИЧКА КУЛТУРА 

 • Музика је око нас

ПЛАН РАДА  ОД  6.6.2016. ДО 10.6.2016.

СРПСКИ ЈЕЗИК

 • A. Лингрен, Пипи Дуга Чарапа
 • Изражајно читање лирских песама из читанке: Ко хоће да доживи чудо Д. Максимовић, Брат М. Антића, Свакога дана Д. Лукића
 • Јован Јовановић Змај, Пролећница
 • Добрица Ерић, Славуј и сунце
 • Покажи шта знаш из књижевности

МАТЕМАТИКА

 • Обим правоугаоника , квадрата и троугла, круг и кружница; утврђивање
  ДЗ – Уџбеник 2. део – 130. стр.
 • Подударност
  ДЗ – Уџбеник 2. део – 131. стр.
 • Годишња провера знања
  ДЗ – Уџбеник 2. део – 132. стр.
 • Уживајмо у стеченом знању
  ДЗ – Радна свеска 109. стр. 1, 2, 4. зад.
 • Уживајмо у стеченом знању

ПРИРОДА И ДРУШТВО

 • Научили смо о животним заједницама
 • Научили смо у трећем разреду

ЛИКОВНА КУЛТУРА

 • У сусрет лету

МУЗИЧКА КУЛТУРА 

 • Музика је око нас

ПЛАН РАДА  ОД  30.5.2016. ДО 3.6.2016.

СРПСКИ ЈЕЗИК

 • Бранко Ћопић, Мачак отишао у хајдуке
 • Бранко Ћопић, Мачак отишао у хајдуке
 • Провера знања (граматика, правопис, књижевност)
  ДЗ – Радна свеска 80, 81. стр.
 • Прича из читанке по избору: Изокренута прича Б. Ћопића
 • Бранко В. Радичевић, Самоћа

МАТЕМАТИКА

 • Обим правоугаоника , квадрата и троугла
  ДЗ – Уџбеник 2. део – 120. стр. 1, 2, 3. зад. и 121. стр. 5. зад.
 • Круг и кружница . Цртање круга и кружнице
  ДЗ – Уџбеник 2. део – 123. стр.
 • Цртање шестаром
  ДЗ – Радна свеска 106. стр. 1, 4. зад. и 107. стр. 1, 2. зад.
 • Геометрија, вежбање
 • Подударност

ПРИРОДА И ДРУШТВО

 • Култивисане животне заједнице: парк – плућа града
 • Провера знања – Животне заједнице

ЛИКОВНА КУЛТУРА

 • Билборд, плакат, реклама

МУЗИЧКА КУЛТУРА 

 • Музика је око нас

ОИДР

 • Правимо фото албум

ПЛАН РАДА  ОД  23.5.2016. ДО 27.5.2016.

СРПСКИ ЈЕЗИК

 • Провера знања – речи истог или сличног значења; речи супротног значења; речи које се исто пишу, а различито значе; основно и пренесено значење
 • Браћа Грим, Пчелиња матица
  ДЗ – Радна свеска 141, 142, 143. стр.
 • Браћа Грим, Бременски музиканти
  ДЗ – Одговорити на питања из Читанке
 • Синтаксичке и стилске вежбе

МАТЕМАТИКА

 • Обим правоугаоника и квадрата
  ДЗ – Уџбеник 2. део – 111. стр.  2, 4. зад; 112. стр.  2. зад; 113. стр.  1 зад. по избору;
 • Троугао
  ДЗ – Уџбеник 2. део – 115. стр.
 • Цртање троугла
  ДЗ – Радна свеска 101. стр. 1, 2, 3. зад.
 • Обим троуглa
  ДЗ – Радна свеска 102. стр. 1. зад. и 103. стр. 1, 3. зад.

ПРИРОДА И ДРУШТВО

 • Култивисане животне  заједнице: њива
  ДЗ – Ланац исхранe – цртеж
 • Култивисане животне  заједнице: воћњак и виноград
  ДЗ – Ланац исхранe – цртеж

МУЗИЧКА КУЛТУРА 

 • Стваралачке игре

ОИДР

 • Правимо  фото албум

ПЛАН РАДА  ОД  16.5.2016. ДО 20.5.2016.

СРПСКИ ЈЕЗИК

 • Десанка Максимовић, Прича о Раку Кројачу
  ДЗ – Радна свеска 43, 44, 45. стр.
 • Лексичке и семантичке вежбе
 • Стеван Раичковић, Бајка о белом коњу
 • Стеван Раичковић, Бајка о белом коњу
 • Стилска фигура поређење

МАТЕМАТИКА

 • Цртање правоугаоника и квадрата
  ДЗ – Уџбеник 2. део – 105. стр. 2, 3, 4. зад.
 • Цртање правоугаоника и квадрата
  ДЗ – Уџбеник 2. део – 106. стр.  3, 4. зад.
 • Цртање правоугаоника и квадрата
  ДЗ – Уџбеник 2. део – 98. стр.  1, 2. зад; 99. стр.  1, 3. зад; 100. стр.  1. зад;
 • Обим правоугаоника
  ДЗ – Уџбеник 2. део – 108. стр.  2. зад; 109. стр.  3, 4, 5. зад;
 • Обим квадрата

ПРИРОДА И ДРУШТВО

 • Природне водене животне  заједнице: реке
  ДЗ – Ланац исхранe – цртеж
 • Природне водене животне  заједнице: баре  и  језера
  ДЗ – Ланац исхранe – цртеж

ЛИКОВНА КУЛТУРА

 • Предео, сенка, нијансирање (темпере и потребан прибор).

МУЗИЧКА КУЛТУРА 

ОИДР

 • Руковање  дигиталним  апаратом

ПЛАН РАДА  ОД  9.5.2016. ДО 13.5.2016.

СРПСКИ ЈЕЗИК

 • Читање и анализа домаћег задатка: Моја бајка
 • Народна песма, Женидба Врапца Подунавца
  ДЗ – Продужити песму са још четири стиха. Илустровати песму.
 • Основно и пренесено значење речи
  ДЗ – Радна свеска 139. стр.
 • Именице, глаголи, придеви; утврђивање
 • Десанка Максимовић, Прича о Раку Кројачу

МАТЕМАТИКА

 • Упоређивање и графичко надовезивање дужи
  ДЗ – Уџбеник 2. део – 100, 101. стр. 1, 4, 5, 6, 7. зад.
 • Геометрија, вежбање
  ДЗ – Наставни листић
 • Геометрија, вежбање
 • Осма писмена провера знања
 • Квадрат и правоугаоник; Цртање правоугаоника и квадрата помоћу лењира

ПРИРОДА И ДРУШТВО

 • Природне копнене животне заједнице: ливада и пашњак
  ДЗ – Ланац исхране на ливади ( пашњаку) – цртеж
 • Научили смо о природним копненим животним заједницама

ЛИКОВНА КУЛТУРА

 • Предео, сенка, нијансирање (темпере и потребан прибор).

МУЗИЧКА КУЛТУРА 

 • Док месец сја, Ж.Б. Лили

ОИДР

 • Руковање  дигиталним  апаратом

ПЛАН РАДА  ОД  4.5.2016. ДО 6.5.2016.

СРПСКИ ЈЕЗИК

 • Народна бајка, Чардак ни на небу ни на земљи
  ДЗ – Радна свеска 50, 51. стр.
 • Народна бајка, Чардак ни на небу ни на земљи
  ДЗ – Радна свеска 52. стр.
 • Препричавање бајке по избору, прављење плана текста

МАТЕМАТИКА

              ДЗ – Уџбеник 2. део – 97. стр.
 • Праве које се секу;нормалне и паралелне праве,цртање
  ДЗ – Радна свеска – 92, 93, 94, 95. стр. по 2 зад. по избору ученика
 • Упоређивање и графичко надовезивање дужи

ПРИРОДА И ДРУШТВО

 • Животне заједнице – шума
  ДЗ – Ланац исхране у шуми – цртеж

ЛИКОВНА КУЛТУРА

 • Ближе-веће, даље-мање. Предео (темпере и потребан прибор).

ПЛАН РАДА  ОД  25.4.2016. ДО 27.4.2016.

СРПСКИ ЈЕЗИК

 • Речи које се исто пишу, а различито значе
 • Изражајно казивање стихова из поезије Душана Радовића
 • Читамо дечију штампу

МАТЕМАТИКА

ПРИРОДА И ДРУШТВО

 • Животне заједнице; У природи је све повезано
  ДЗ – Уџбеник 109. стр. Провери научено

ЛИКОВНА КУЛТУРА

 • Распоређујем  облике, Колаж  ( новине, часописи, маказе, лепак)

МУЗИЧКА КУЛТУРА 

 • Певамо, свирамо, слушамо музику

ОИДР

 • Програм  за  обраду  текста ( Одељењске  вести )

ПЛАН РАДА  ОД  18.4.2016. ДО 22.4.2016.

СРПСКИ ЈЕЗИК

 • Исправак другог писменог задатка
 • Речи супротног значења
 • Душан Радовић, Замислите
  ДЗ – Илустрација текста
 • Душан Радовић, Песме (избор) Наставни лист – групни рад
 • Душан Радовић, Песме (избор)

МАТЕМАТИКА

 • Права и полуправа
  ДЗ – Уџбеник 2. део -15, 16. зад. 77. стр. и 3. зад. 79. стр.
 • Права и полуправа
  ДЗ – Радна свеска Права 1,2,3. зад. и Полуправа 1, 2, 3. зад.
 • Угао
  ДЗ – Уџбеник 2. део – 1, 2. зад. 82. стр. и 3, 4, 5. зад. 83. стр.
 • Врсте углова
  ДЗ – Уџбеник 2. део –  84. стр. и 85. стр.
 • Цртање правог угла

ПРИРОДА И ДРУШТВО

 • Проверавамо научено о материјалима и кретању
 • Животне заједнице; У природи је све повезано

ЛИКОВНА КУЛТУРА

 • Распоређујем  облике, Колаж  ( новине, часописи, маказе, лепак)

МУЗИЧКА КУЛТУРА 

 • Бројање на четири, Звончићи звоне

ОИДР

 • Програм  за  обраду  текста

 

ПЛАН РАДА  ОД  11.4.2016. ДО 15.4.2016.

СРПСКИ ЈЕЗИК

 • Гледање дугометражног цртаног филма
 • Препричавање краћих и једноставнијих текстова, филмова, представа…
 • Бранко Радичевић, Циц
  ДЗ – Одговорити на питања из Читанке ( 1,2,3,4,5,6.)
 • Неочекивани сан – говорна вежба
 • Анализа другог писменог задатка

МАТЕМАТИКА

 • Припрема за писмену проверу знања
 • Седма писмена провера знања ( једначине, неједначине, разломци)
 • Анализа писмене провере знања
  ДЗ – Уџбеник 2. део – 72. стр.
 • Обнављање геометрије из другог разреда
 • Обнављање геометрије из другог разреда

ПРИРОДА И ДРУШТВО

 • Кретање може да производи звук
 • Научили смо о кретању

ЛИКОВНА КУЛТУРА

 • Распоређујем  облике, Колаж од фотографија ( новине, часописи, маказе, лепак)

МУЗИЧКА КУЛТУРА 

 • Бројање на четири – такт са четири јединица

ОИДР

 • Програм  за  обраду  текста

 

ПЛАН РАДА  ОД  4.4.2016. ДО 8.4.2016.

СРПСКИ ЈЕЗИК

 • Речи истог или сличног значења
  ДЗ – Радна свеска –  135. стр.
 • Припрема за други писмени задатак
 • Други писмени задатак
 • Стојанка Грозданов Давидовић, Прича о доброј роди
  ДЗ – Препричати причу, или из угла роде или из угла жабе или из угла лептира ( по избору).
 • Стојанка Грозданов Давидовић, Прича о доброј роди

МАТЕМАТИКА

 • Разломци (1/2,1/4 и 1/8) и (1/5 ,1/10 ) Наставни лист
 • Разломци (1/3, 1/6 ,1/9  и 1/7 )
  ДЗ – Уџбеник 2. део – 66, 67. стр. 1, 2, 3, 4.зад.
 • Разломци (1/3, 1/6 ,1/9  и 1/7 )
  ДЗ – Радна свеска 84.стр.
 • Разломци-научени типови, вежбамо
  ДЗ – Радна свеска 79.стр.
 • Рачунске приче

ПРИРОДА И ДРУШТВО

 • Различити облици кретања
 • Падање, клизање и котрљање тела наниже

ЛИКОВНА КУЛТУРА

 • Распоређујем  облике, Колаж

МУЗИЧКА КУЛТУРА 

 • Разговор о музици, Друга руковет, С. Ст. Мокрањац

ОИДР

 • Програм  за  обраду  текста

 

ПЛАН РАДА  ОД  28.3.2016. ДО 1.4.2016.

СРПСКИ ЈЕЗИК

 • Александар Поповић, Лед се топи, драматизација
 • Искрено о себи, усмено изражавање
 • Сун Ју Ђин, Свитац тражи пријатеље ( Прилог)
 • Сун Ју Ђин, Свитац тражи пријатеље
  ДЗ – Сажето препричавање приче
 • Речи истог или сличног значења

МАТЕМАТИКА

 • Зависност производа од чинилаца
 • Зависност количника од дељеника и делиоца
 • Зависност производа и количника од чланова рачунских операција
  ДЗ – Уџбеник 2. део -5, 6, 7. зад,  61. стр.
 • Разломци (1/2,1/4 и 1/8)
  ДЗ – Уџбеник 2. део -1, 2, 4. зад,  62, 63. стр.
 • Разломци (1/5 ,1/10 )

ПРИРОДА И ДРУШТВО

 • Рециклажа
 • Научили смо о материјалима, магнетима и рециклажи
  ДЗ – По избору: асоцијација, осмосмерка, квиз …

ЛИКОВНА КУЛТУРА

 • Распоређујем  облике, Колаж

МУЗИЧКА КУЛТУРА 

 • Стваралачке игре

ОИДР

 • Програм  за  обраду  текста

 

ПЛАН РАДА  ОД  21.3.2016. ДО 25.3.2016.

СРПСКИ ЈЕЗИК

 • Гроздана Олујић, Стакларева љубав
 • Гроздана Олујић, Стакларева љубав Наставни лист – групни рад
 • Речи умањеног и увећаног значења
 • Александар Поповић, Лед се топи
 • Александар Поповић, Лед се топи

МАТЕМАТИКА

 • Једначине са множењем и дељењем
 • Једначине са множењем и дељењем
 • Једначине са множењем и дељењем, вежбамо
 • Неједначине са множењем
 • Једначине и неједначине са множењем и дељењем

ПРИРОДА И ДРУШТВО

 • Материјали
 • Магнетска привлачност

ЛИКОВНА КУЛТУРА

 • Уметнички квиз; естетска анализа и изложба радова

МУЗИЧКА КУЛТУРА 

 • С оне стране Дунава, народна

ОИДР

 • Програм  за  обраду  текста

 

ПЛАН РАДА  ОД  14.3.2016. ДО 18.3.2016.

СРПСКИ ЈЕЗИК

 • Грађење речи; Изражајно читање – дечја штампа
 • Оскар Вајлд, Себични џин ( The Selfish Giant – Oscar Wilde – Animated Short Film)
 • Оскар Вајлд, Себични џин
 • Грађење речи; Изражајно читање – дечја штампа
  ДЗ – састав Несебични џин или сажето препричавање бајке Себични џин
 • Гроздана Олујић, Стакларева љубав

МАТЕМАТИКА

 • Изрази са више операција
  ДЗ – Уџбеник 2. део -7. зад,  53. стр.
 • Изрази са више операција
  ДЗ – Уџбеник 2. део -4, 5, 6. зад,  55. стр.
 • Писмено множење и дељење троцифреног броја једноцифреним
  ДЗ – Радна свеска –  76. стр.
 • Припрема за проверу знања
 • Шеста писмена провера знања

ПРИРОДА И ДРУШТВО

ЛИКОВНА КУЛТУРА

МУЗИЧКА КУЛТУРА 

ОИДР

 • Програм  за  обраду  текста

 

ПЛАН РАДА  ОД  7.3.2016. ДО 11.3.2016.

СРПСКИ ЈЕЗИК

 • Читање и анализа домаћег задатка
  ДЗ – Песму о мами, баки или тетки… преписати у свеску
 • Песме о мајци
 • Покажи шта знаш – реченице према значењу, реченице према облику, субјекат, предикат
  ДЗ – преостали зад. из Радне свеске 121,122,123.стр.
 • Изражајно читање – дечја штампа
 • Провера знања (реченице према значењу и облику; субјекат и предикат)

МАТЕМАТИКА

 • Писмено дељење ( 381: 3)
  ДЗ – Преостали зад. из уџбеника
 • Писмено дељење  ( 327 :3 )
  ДЗ – Радна свеска 73.стр.
 • Писмено дељење троцифреног броја једноцифреним са остатком (921:4 )
  ДЗ – Радна свеска 74.стр.
 • Писмено дељење ( 327 :3 ) и  ( 921:4 )
 • Писмено дељење, вежбање

ПРИРОДА И ДРУШТВО

 • Научили смо о неживој природи – провера знања
 • Три стања материјала ( Прилог)

ЛИКОВНА КУЛТУРА

МУЗИЧКА КУЛТУРА 

 • Певање и свирање песама у обиму до-сол

ОИДР

 • Програм  за  обраду  текста

 

ПЛАН РАДА  ОД  29.2.2016. ДО 4.3.2016.

СРПСКИ ЈЕЗИК

 • Скраћенице, обнављање
 • Правописна провера знања
  ДЗ – Вежбати читање – Пјер Грипари, Заљубљене ципеле
 • Пјер Грипари, Заљубљене ципеле
 • Пјер Грипари, Заљубљене ципеле
 • Пјер Грипари, Заљубљене ципеле
  ДЗ –Заљубљене рукавице

МАТЕМАТИКА

 • Писмено дељење ( 369: 3)
  ДЗ – Преостали зад. из уџбеника 41. стр.
 • Писмено дељење  ( 536:4 )
  ДЗ – Уџбеник 2. део – 43. стр.
 • Писмено дељење  ( 369:3 ) и ( 536:4 )
  ДЗ – преостали зад. из Радне свеске 71.стр.
 • Писмено дељење  ( 126:3 )
 • Писмено дељење ( 381:3 )

ПРИРОДА И ДРУШТВО

 • Временске прилике
 • Научили смо о неживој природи

ЛИКОВНА КУЛТУРА

 • Шетња међу облицима, накит ( глинамол, темпера боје, шљокице, украсне траке…)

МУЗИЧКА КУЛТУРА 

 • Сребрни воз

ОИДР

 • Програм  за  обраду  текста

 

ПЛАН РАДА  ОД  22.2.2016. ДО 26.2.2016.

СРПСКИ ЈЕЗИК

 • Субјекат и предикат
 • Мирослав Антић, Шта је највеће
  ДЗ -Научити напамет строфу песме по избору за петак 26.2.2016.
 • Врста и служба речи у реченици
  ДЗ – Мапе ума ( рад у пару)
 • Скраћенице; Скраћенице за мере
  ДЗ – Служба речи
 • Милован Данојлић, Љубавна песма

МАТЕМАТИКА

 • Писмено дељење двоцифреног броја једноцифреним
  ДЗ – Радна свеска 68.стр.
 • Писмено дељење двоцифреног броја једноцифреним са остатком
  ДЗ – Уџбеник 2. део – 37. стр. 2, 3, 4. зад.
 • Писмено дељење двоцифреног броја једноцифреним са остатком
  ДЗ – Радна свеска 69.стр.
 • Веза множења и дељења
  ДЗ – Писмено дељење двоцифреног бр. једноцифреним бр.
 • Веза множења и дељења

ПРИРОДА И ДРУШТВО

ЛИКОВНА КУЛТУРА

 • Шетња међу облицима, накит ( глинамол, темпера боје, шљокице, украсне траке…)

МУЗИЧКА КУЛТУРА 

 • Освајамо тон  ре

ОИДР

 • Програм  за  обраду  текста

 

ПЛАН РАДА  ОД  17.2.2016. ДО 20.2.2016.

СРПСКИ ЈЕЗИК

 • Субјекат и предикат
  ДЗ – Граматика 92 стр. 1,2. зад.
 • Драган Лукић, Шта је отац
  ДЗ – Научити песму напамет ( за понедељак 22.2.2016.)
 • Препоручујем другу да прочита, говорна вежба Прилог 1.  Прилог 2.

МАТЕМАТИКА

 • Дељење бројевима 10 и 100
  ДЗ – Уџбеник 2. део – 30. стр. 1, 2. зад. и 31. стр. 3, 4, 5, 6. зад.
 • Усмено и писмено дељење ( 36:3 )
  ДЗ – Радна свеска 67.стр.
 • Писмено дељење ( 85:5 )

ПРИРОДА И ДРУШТВО

 • Земљиште

ЛИКОВНА КУЛТУРА

 • Простор. План моје собе; Простор који недостаје ( оловка, дрвене боје) Прилог

 

ПЛАН РАДА  ОД  25.1.2016. ДО 29.1.2016.

СРПСКИ ЈЕЗИК

 • Народна прича Свети Сава и сељак без среће
  ДЗ – Радна свеска 101.стр.
 • Народна прича Свети Сава и сељак без среће
  ДЗ – Одговорити на питања из Читанке
 • Синтаксичке вежбе
 • Истицање речи у реченици

МАТЕМАТИКА  

 • Провера знања – Множење до 1000, изрази са више операција
  ДЗ – Радна свеска 65.стр.
 • Анализа писмене провере знања
  ДЗ – Радна свеска 66.стр.
 • Рачунске приче
 • Рачунске приче

ПРИРОДА И ДРУШТВО

 • Ваздух – огледи
 • Научили смо у првом полугодишту

МУЗИЧКА КУЛТУРА 

 • Химна Св. Сави

ЛИКОВНА КУЛТУРА

 • У сусрет школској слави

ОИДР

 • Цртање – слободна тема

ПЛАН РАДА  ОД  18.1.2016. ДО 22.1.2016.

СРПСКИ ЈЕЗИК

 • Реченице према облику: потврдни и одрични облик реченице
  ДЗ – Граматика 89. стр. Потврдне и одричне реченице
 • Реченице према облику: потврдни и одрични облик реченице
  ДЗ – Радна свеска 113.стр.
 • Народне успаванке (избор)
  ДЗ – Научити једну успаванку по избору напамет.
 • Обичајне лирске народне песме (избор)
 • Синтаксичке вежбе

МАТЕМАТИКА

 • Писмено множење
  ДЗ – Радна свеска, 60. и 61.стр. преостали зад.
 • Писмено множење ( 152 ·3 ;153·4 )
  ДЗ – Уџбеник 2.део – 25.стр.
 • Писмено множење
 • Изрази са више операција
  ДЗ – Уџбеник 2.део – 26. и 27.стр.
 • Изрази са више операција

ПРИРОДА И ДРУШТВО

 • Ваздух – чувар топлоте
  ДЗ – Радна свеска, 43, 44. и 45.стр.  преостали зад.
 • Научили смо о води и ваздуху

МУЗИЧКА КУЛТУРА 

 • Учимо да свирамо; Тонови сол, фа, ми

ЛИКОВНА КУЛТУРА

 • Звездано небо

ОИДР

 • Цртање – слободна  тема

 

ПЛАН РАДА  ОД  11.1.2016. ДО 16.1.2016.

СРПСКИ ЈЕЗИК

 • Реченица: појам реченице; врсте реченица по значењу
  ДЗ – Радна свеска, 102.стр.
 • Реченица: појам реченице; врсте реченица по значењу
 • Читање и анализа домаћег задатка: Доживео сам   на снегу; Новогодишња ноћ
 • Провера знања (именице, глаголи, придеви, речи које означавају време, место и начин вршења радње)
 • Народна песма Двије сеје брата не имале
 • Изражајно рецитовање напамет научених песама по избору ученика
  СЕПТЕМБАР:
  Душан Костић, Септембар; Григор Витез, Какве је боје поток; Десанка Максимовић, Вожња
  ОКТОБАР:
  Бранко Миљковић, Песма о цвету
  НОВЕМБАР:
  Бранислав Црнчевић, Љутито мече
  ДЕЦЕМБАР:
  Народна песма Марко Краљевић и бег Костадин; Војислав Илић, Први снег; Душан Васиљев, Зима

МАТЕМАТИКА

 • Усмено и писмено множење (73·2 и 73·4 )
  ДЗ – Уџбеник 2.део –  16, 17.стр. 1,2,3,4. зад.
 • Усмено и писмено множење ( 23·4 ), (73·2 и 73·4 ), вежбамо
  ДЗ – Уџбеник 2.део –  18, 19.стр. 3,4,5,6,7. зад.
 • Усмено и писмено множење ( 23·4 ), (73·2 и 73·4 ), вежбамо
  ДЗ – Уџбеник 2.део – 4.стр.
 • Писмено множење  ( 122·4)
  ДЗ – Уџбеник 2.део –  20, 21.стр. 1,2,3,5,6. зад.
 • Писмено множење ( 118 ·2 )
 • Писмено множење ( 122·4 и 118 ·2), вежбамо

ПРИРОДА И ДРУШТВО

 • Ваздух
 • Ваздух се креће

МУЗИЧКА КУЛТУРА 

 • Зимске чаролије

ЛИКОВНА КУЛТУРА

 • Звездано небо, темпера, акварел боје, колаж папир

ОИДР

 • Цртање – слободоручно и  помоћу  облика

ПЛАН РАДА  ОД  28.12.2015. ДО 30.12.2015.

СРПСКИ ЈЕЗИК

 • Писање речи ЛИ, обнављање
 • Писање писма, разгледнице и честитке
 • Моја новогодишња разгледница, честитка и писмо

МАТЕМАТИКА

 • Множење бројевима 10 и 100 и усмено и писмено множење ( 32·3 ), вежбање
 • Усмено и писмено множење ( 23·4 )
 • Усмено и писмено множење бројева  ( 32 ∙  3 ) и ( 23 ∙ 4 ), вежбање

ПРИРОДА И ДРУШТВО

 • Научили смо о променама при загревању и хлађењу течности

МУЗИЧКА КУЛТУРА 

 • Певамо и свирамо, слушамо музику

ЛИКОВНА КУЛТУРА

 • Срећна Нова година!

ОИДР

 • Цртање – слободоручно и  помоћу  облика

ПЛАН РАДА  ОД  21.12.2015. ДО 25.12.2015.

СРПСКИ ЈЕЗИК

 • Душан Васиљев, Зима
  ДЗ –Препиши из песме Зима именице и напиши ког је рода и броја дата именица.
 • Писање датума
  ДЗ – Граматика, Писање датума 71.стр. зад.
 • Војислав Илић, Први снег
  ДЗ – Читанка 171.стр. 1.зад.
 • Разумем шта читам
  ДЗ – Радна свеска, 89, 90.стр.
 • Обнављање градива из граматике и правописа

МАТЕМАТИКА

 • Четврта писмена провера знања
 • Обнављање множења и дељења из другог разреда
  ДЗ – Уџбеник 2.део –  6, 7.стр.
 • Множење бројевима 10 и 100
  ДЗ – Радна свеска, 58.стр.
 • Усмено множење вишеструких десетица
  ДЗ – Уџбеник 2.део –   5,6,7,8.зад. 11.стр.
 • Усмено и писмено множење ( 32·3 )

ПРИРОДА И ДРУШТВО

 • Промене при загревању и хлађењу течности
 • Вода у сталном покрету
  ДЗ – Кружење воде у природи ( цртеж)

ЛИКОВНА КУЛТУРА

МУЗИЧКА КУЛТУРА 

 • Певамо и свирамо – стваралачке игре

ОИДР

 • Руковање  прозорима  и  иконама ( начини  задавања  команди  код  Paint – a)

ПЛАН РАДА  ОД  14.12.2015. ДО 18.12.2015.

СРПСКИ ЈЕЗИК

 • Арапска народна приповетка, Лав и човек
 • Исправка првог писменог задатка
 • Исправка првог писменог задатка
 • Писање бројева словима
  ДЗ – Записати 5 реченица о куповини на пијаци. Свака реченица треба да садржи неки број.
 • Писање бројева

МАТЕМАТИКА

 • Обновимо мерење времена
  ДЗ – Уџбеник 106, 107.стр.
 • Мерење времена (година и век )
  ДЗ – Уџбеник 109.стр. 2,3,4.зад.
 • Мерење времена –задаци
  ДЗ – Радна свеска, 53.стр. 1,2,3. зад. и 54.стр.2,3.зад.
 • Зимске приче
  ДЗ – Радна свеска,55, 56, 57.стр. 5 зад. по избору ученика.
 • Припрема за писмену проверу знања

ПРИРОДА И ДРУШТВО

 • Магија растварања
 • Научили смо о својствима течности

ЛИКОВНА КУЛТУРА

МУЗИЧКА КУЛТУРА

 • Разговор о музици; ВАЛЦЕР  и ПОЛОНЕЗА, Ф. Шопен

ОИДР

 • Руковање  прозорима  и  иконама ( начини  задавања  команди  код  Paint – a)

ПЛАН РАДА  ОД  7.12.2015. ДО 11.12.2015.

СРПСКИ ЈЕЗИК

 • Речи које означавају време, место и начин вршења радње
  ДЗ – Радна свеска, 84, 85. и 86.стр.
 • Припрема за писмени задатак: опис особе
  ДЗ – Радна свеска, 38.стр.
 • Читање и анализа домаћег задатка: Мени драга особа
 • Први школски писмени задатак
 • Арапска народна приповетка, Лав и човек

МАТЕМАТИКА

 • Мерење дужи –задаци
  ДЗ – Уџбеник 96, 97.стр. 1, 3, 4, 5.и 7. зад.
 • Мерење масе  – килограм
  ДЗ – Уџбеник 99.стр.  3, 4, 5.зад.
 • Мерење масе –задаци
 • Мерење запремине  – литар
  ДЗ – Уџбеник 103.стр.
 • Мерење запремине –задаци

ПРИРОДА И ДРУШТВО

 • Истражујемо природне појаве; Вода и друге течности-сличности
 • Вода и друге течности-разлике; Испитујемо шта плута, а шта тоне

ЛИКОВНА КУЛТУРА

МУЗИЧКА КУЛТУРА

 • Гласно и тихо певање

ОИДР

 • Руковање  прозорима  и  иконама

 

ПЛАН РАДА  ОД 30.11.2015. ДО 4.12.2015.

СРПСКИ ЈЕЗИК

 • Енциклопедија дечјих игара (избор)
 • Креативне игре (укрштенице, осмосмерке, игре асоцијација, ребуси)
  ДЗ – Радна свеска, 67. и 68.стр.
 • Народна песма, Марко Краљевић и бег Костадин
 • Народна песма, Марко Краљевић и бег Костадин
  ДЗ – Радна свеска, 106. и 107.стр.
 • Речи које означавају време, место и начин вршења радње

МАТЕМАТИКА

 • Зависност резултата од чланова рачунских операција
 • Зависност резултата од чланова рачунских операција
 • Обновимо мерење дужи
  ДЗ – Уџбеник 90. и 91.стр.
 • Мерење дужи  – милиметар
  ДЗ – Уџбеник 92. и 93.стр.
 • Мерење дужи – километар
  ДЗ – Уџбеник 94.стр. 1, 2, 3, 4. зад.

ПРИРОДА И ДРУШТВО

 • Знамените личности мог завичаја; Како откривамо прошлост (извори и музеј)
  ДЗ –  Знаменита личност – мапа ума.
 • Проверамо научено о нашем наслеђу – провера знања

ЛИКОВНА КУЛТУРА

МУЗИЧКА КУЛТУРА

 • Тон сол

ОИДР

 • Саставни делови рачунара и њихова употреба

 

ПЛАН РАДА  ОД 16.11.2015. ДО 20.11.2015.

СРПСКИ ЈЕЗИК

 • Езоп, Корњача и зец
 • Басне по избору
 • Придеви
 • Описни и присвојни придеви
 • Провера знања: именице и глаголи

МАТЕМАТИКА

 • Писмено одузимање ( 319-182 )
 • Писмено сабирање и одузимање типа ( 482+354 ) и ( 319-182 )
  ДЗ – Радна свеска, 39. и 40.стр. преостали зад.
 • Писмено сабирање ( 186+258 )
 • Писмено одузимање ( 415-127 )
 • Писмено сабирање и одузимање типа ( 186+258 ) и ( 415-127 )

ПРИРОДА И ДРУШТВО

 • Историјски извори
  ДЗ – Радна свеска, 24. и 25.стр.
 • Поглед у прошлост

ЛИКОВНА КУЛТУРА

 • Орнамент. Рам за фотографије, фломастер, дрвене или воштане боје

МУЗИЧКА КУЛТУРА

 • Тон до

ОИДР

 • Саставни делови рачунара и њихова употреба

 

ПЛАН РАДА  ЗА 12.11.2015. И 13.11.2015.

СРПСКИ ЈЕЗИК

 • Ортоепске вежбе
 • Народна басна, Вук и јагње
  ДЗ – Радна свеска, 26. и 27.стр.

МАТЕМАТИКА

 • Писмено сабирање и одузимање типа ( 158+127 ) и ( 283-128 )
 • Писмено сабирање ( 482+354 )
  ДЗ – Уџбеник 77.стр.

ПРИРОДА И ДРУШТВО

 • Пролазе године, деценије, векови…

 

ПЛАН РАДА  ОД 2.11.2015. ДО 6.11.2015.

СРПСКИ ЈЕЗИК

 • Бранко Миљковић, Песма о цвету
 • Глаголи: разликовање облика којима се означава садашњост, прошлост и будућност
  ДЗ – Радна свеска, 60. и 61.стр.
 • Разликовање лица и броја глагола
  ДЗ – Радна свеска, 63.стр. 3, 4. зад.
 • Бранислав Црнчевић, Љутито мече
 • Потврдни и одрични облик глагола

МАТЕМАТИКА

 • Писмено сабирање   ( 623+235 )
  ДЗ – Уџбеник 67.стр.
 • Писмено одузимање ( 965-132 )
  ДЗ – Уџбеник 69.стр.
 • Писмено сабирање и одузимање типа ( 623+235 ) и ( 965-132 )
  ДЗ – Преостали задаци у РС на 35. и 36. страни.
 • Писмено сабирање ( 158+127 )
  ДЗ – Радна свеска 37.стр.
 • Писмено одузимање ( 283-128 )

ПРИРОДА И ДРУШТВО

 • Проверавамо научено  о завичају
 • Време прошло, садашње, будуће

ЛИКОВНА КУЛТУРА

 • Орнамент. Орнамент на џемперу, фломастери

МУЗИЧКА КУЛТУРА

 • Разговор о музици; Страшан лав, С. Барић

ОИДР

 • Саставни делови рачунара и њихова употреба

ПЛАН РАДА  ОД 26.10.2015. ДО 30.10.2015.

СРПСКИ ЈЕЗИК

 • Писање назива улица,обнављање
  ДЗ – Радна свеска, 53. и 54.стр.
 • Писање имена празника; Истраживачки задатак
 • Читање и анализа домаћег задатка: Да знате шта  ми се догодило
 • Контролни диктат – Провера тачности запамћивања и усвојености правописних правила
 • Глаголи: радња, стање, збивање

МАТЕМАТИКА

 • Једначине и неједначине са сабирањем и одузимањем
  ДЗ – Уџбеник 62.стр. 1, 2, 5, 7, 8. зад.
 • Припрема за проверу знања
 • Друга писмена провера знања
 • Писање бројева до 1000 у таблицу месних вредности
  ДЗ – Уџбеник 64.и 65.стр. 1, 2, 3, 4. зад.
 • Анализа писмене провере знања

ПРИРОДА И ДРУШТВО

 • Научили смо о насељима и саобраћајницама у завичају
 • Споменар мог завичаја
  ДЗ – Радна свеска, 97.стр.

ЛИКОВНА КУЛТУРА

 • Пронађи  ритам; Град

МУЗИЧКА КУЛТУРА

 • Тактирање

ОИДР

 • Мој први лапбук –  Ово сам ја

 

ПЛАН РАДА  ОД 19.10.2015. ДО 23.10.2015.

СРПСКИ ЈЕЗИК

 • Прича у сликама Читанка У свету речи)
 • Причање о доживљајима и догађајима
 • Јованка Јоргачевић, Никад два добра ( Читанка У свету речи)
  Ученици ће за домаћи научити да читају текст по улогама.
 • Јованка Јоргачевић, Никад два добра ( Читанка У свету речи)
  Ученици ће за домаћи научити напамет текст по улогама.
 • Драматизација текста Никад два добра

МАТЕМАТИКА

 • Једначине са сабирањем и одузимањем
  ДЗ – Радна свеска, 31.стр.
 • Једначине са сабирањем и одузимањем
  ДЗ – Н.листић – Сабирање и одузимање
 • Неједначине са сабирањем
  ДЗ – Н.листић – Кловн или Пчелица
 • Неједначине са одузимањем
 • Неједначине са сабирањем и одузимањем

ПРИРОДА И ДРУШТВО

 • Саобраћајнице у завичају
 • Научили смо о насељима и саобраћајницама у завичају

ЛИКОВНА КУЛТУРА

 • Јесење боје (фломастери, водене боје – комбинована техника)

МУЗИЧКА КУЛТУРА

 • Уметничка и народна музика

ОИДР

 • Мој први лапбук –  Ово сам ја

ПЛАН РАДА  ОД 12.10.2015. ДО 16.10.2015.

СРПСКИ ЈЕЗИК 

 • Употреба великог слова у писању вишечланих  географских имена ( Граматика Дар речи )
  ДЗ – Радна свеска, 47.стр.
 • Душан Радовић, А зашто он вежба ( Читанка У свету речи)
  Ученици ће за домаћи научити да читају текст по улогама.
 • Изражајно читање драмског текста по улогама ( Читанка У свету речи)
  За домаћи научити напамет текст по улогама ( петак).
 • Употреба великог слова у писању имена народа ( Граматика Дар речи ) Истраживачки задатак за уторак 27.10.2015.
 • Душан Радовић, А зашто он вежба ( Читанка У свету речи)

МАТЕМАТИКА

 • Сабирање троцифрених бројева
  ДЗ – Радна свеска, 27.стр.
 • Одузимање троцифрених бројева
  ДЗ – Уџбеник 51.стр.
 • Сабирање и одузимање троцифрених бројева
  ДЗ – Радна свеска, 28.стр.
 • Веза сабирања и одузимања
  ДЗ – Уџбеник 53.стр. 1,2. зад. и 54.стр. 3,4,5. зад.
 • Једначине са сабирањем и одузимањем

ПРИРОДА И ДРУШТВО

 • Научили смо о становништву и делатностима
 • Насеља мог завичаја

ЛИКОВНА КУЛТУРА

 • Ликовне површине (темпере и пратећи прибор)

МУЗИЧКА КУЛТУРА

 • Народна музика

ОИДР

 • Мој први лапбук –  Ово сам ја

 

ПЛАН РАДА  ОД 5.10.2015. ДО 9.10.2015.

СРПСКИ ЈЕЗИК 

 • Властите и заједничке именице ( Граматика Дар речи )
  ДЗ – Написати 5 реченица са неколико заједничких и властитих именица.Властите именице подвући црвеном бојом, а заједничке зеленом.
 • Максим Горки, Врапчић ( Читанка У свету речи)
  ДЗ – Наставни листић ( прилог)
 • Максим Горки, Врапчић ( Читанка У свету речи)
 • Род и број именица ( Граматика Дар речи)
  ДЗ – Граматикa 3 „Да ли знаш?” – преписати писаним словима латинице.
 • Властите и заједничке именице, род и број именица ( Радна свеска)

МАТЕМАТИКА

 • Одузимање једноцифреног броја од троцифреног
  ДЗ – Радна свеска, 22.стр.
 • Сабирање и одузимање троцифреног и једноцифреног броја, утврђивање
  ДЗ – Радна свеска, 23.стр.
 • Сабирање троцифреног и двоцифреног броја
  ДЗ – Радна свеска, 24.стр. 1,2,3,5. зад.
 • Одузимање двоцифреног броја од троцифреног
  ДЗ – Радна свеска, 25.стр. 1,2,3,5. зад.
 • Сабирање и одузимање троцифреног и двоцифреног броја, утврђивање

ПРИРОДА И ДРУШТВО

 • Становништво нашег завичаја
 • Чиме се људи баве
  ДЗ – Свеска – Делатности:производне, непроизводне, услужне (наброј).

ЛИКОВНА КУЛТУРА

 • Ликовне површине (темпере и пратећи прибор)

МУЗИЧКА КУЛТУРА

 • Јесенска песма; Тонске висине

ОИДР

 • Мој први лапбук –  Ово сам ја

ПЛАН РАДА  ОД 28.9.2015. ДО 2.10.2015.

СРПСКИ ЈЕЗИК

 • Питалице, загонетке лаке за ђаке трећаке
 • Писање наслова књига, часописа и новина
  ДЗ – Радна свеска, 2,3.зад. 58.стр.
 • Часописи за децу
 • Говорна вежба: Игре речима
 • Именице

МАТЕМАТИКА

 • Сабирање и одузимање стотина
  ДЗ – Радна свеска, 17.стр.
 • Сабирање троцифреног броја и десетица
 • Одузимање десетица од троцифреног броја
  ДЗ – Уџбеник 32.стр. 1. зад. и 33. стр. 2,3,4,6.зад.
 • Сабирање и одузимање стотина и троцифреног и једноцифреног броја
  ДЗ – Радна свеска, 19.стр. 1,2.зад. и 20.стр. 1,2,3.зад.
 • Сабирање троцифреног и једноцифреног броја

ПРИРОДА И ДРУШТВО

 • Упознајемо воде завичаја
 • Научили смо о карти, рељефу и водама завичаја
  ДЗ – Радна свеска, 14. и 15.стр.

ЛИКОВНА КУЛТУРА

 • Ликовне површине (темпере и пратећи прибор)

МУЗИЧКА КУЛТУРА

 • Такт – мера 2/4; Јесенска песма

ОИДР

 • Шта је лапбук? Паметна фасцикла

 

ПЛАН РАДА  ОД 21.9.2015. ДО 25.9.2015.

СРПСКИ ЈЕЗИК

 • Народна приповетка Ветар и Сунце
  ДЗ – Радна свеска, стр. 6.
 • Азбука и абецеда, писање сугласника ј, управни и неуправни говор. Диктат са допуњавањем – провера знања
 • Десанка Максимовић, Вожња
 • Брзалице, разбрајaлице
 • Казивање напамет научених лирских песама обрађених у септембру ( Септембар, Какве је боје поток, Вожња)

МАТЕМАТИКА

 • Остале римске цифре, обрада
  ДЗ – Уџбеник 25.стр.
 • Остале римске цифре, утврђивање
  ДЗ – Радна свеска, 1, 2, 3, 4. зад. стр. 14 и 1,3. зад. 15. стр.
 • Припрема за проверу знања ( прилог)
  ДЗ – Радна свеска 16.стр.
 • Прва писмена провера знања
 • Анализа писмене провере знања

ПРИРОДА И ДРУШТВО

 • Оријентација помоћу географске карте
 • Упознајемо рељеф завичаја

ЛИКОВНА КУЛТУРА

 • Могу да цртам чиме пожелим; Омиљени цвет,дрво или животиња; различити прибори и материјали за цртање

МУЗИЧКА КУЛТУРА

 • Ритам хода – бројање на два

ОИДР

ПЛАН РАДА  ОД 14.9.2015. ДО 18.9.2015.

СРПСКИ ЈЕЗИК

 • Управни говор
  ДЗ – Граматика, 20.стр. Кутак за осмех, преписати.
 • Управни говор ( прилог)
  ДЗ -Напиши у 5 реченица, користећи управни говор, ситуацију у којој си дошао/-ла кући и хвалиш се родитељима да си добио/-ла петицу из математике.
 • Диктат
  ДЗ – Граматика , 11.стр. – Преписати латиницом текст Да ли знате?
 • Читање и анализа домаћег задатка: Јесен је стигла у мој крај (Радна свеска 3, стр. 16 и 17)
 • Управни говор

МАТЕМАТИКА

 • Читање и писање бројева до 1000
  ДЗ – Радна свеска, стр. 11.
 • Упоређивање бројева до 1000
  ДЗ – Радна свеска, стр. 12.
 • Читање писање и упоређивање бројева до 1000 ( прилог)
  ДЗ – Уџбеник 20. и 21.стр.
 • Римске цифре I, V и X
  ДЗ – Уџбеник 23.стр.
 • Римске цифре I, V и X

ПРИРОДА И ДРУШТВО

 • Сналазимо се помоћу плана насеља ( прилог)
 • Научили смо о оријентацији у окружењу и на плану

ЛИКОВНА КУЛТУРА

МУЗИЧКА КУЛТУРА

 • Ритам хода – бројање на два

ОИДР

 

ПЛАН РАДА  ОД 7.9.2015. ДО 11.9.2015.

СРПСКИ ЈЕЗИК

 • Д.Костић, Септембар, У свету речи, стр. 10. и 11.
  ДЗ – Радна свеска, стр. 15.
 • Описивање природе
  ДЗ – Радна свеска, стр. 16, 17.
 • Иницијални тест
 • Писање сугласника Ј, Дар речи , стр. 15 , 16.
  ДЗ – Радна свеска, стр. 20.
 • Григор Витез, Какве је боје поток; У свету речи, стр. 12, 13.
  ДЗ – Радна свеска, стр. 66.

МАТЕМАТИКА

 • Обнављање градива из другог разреда − Множење и дељење бројева до 100
 • Обнављање градива из другог разреда − Мерење и мере ( 1. прилог , 2. прилог )
 • Стотине и десетице прве хиљаде
 • Упоређивање стотина и десетица прве хиљаде
 • Упоређивање стотина и десетица прве хиљаде ( прилог)

ПРИРОДА И ДРУШТВО

 • Сналазимо се у окружењу
 • Од цртежа до плана

ЛИКОВНА КУЛТУРА

 • Линија

МУЗИЧКА КУЛТУРА

 • Композитор, композиција, извођач; Ноте (четвртине и осмине)

ОИДР

 

ПЛАН РАДА  ОД 1.9.2015. ДО 4.9.2015.

СРПСКИ ЈЕЗИК

 • Поново у школи
 • Говорим и пишем: слова и гласови
 • Азбука и абецеда – изговор напамет;Правилно изговарање гласова Ч, Ћ, Џ, Ђ и Х
  ДЗ – Радна свеска 10, 11, 12.стр.
 • Азбука и абецеда;обнављамо градиво из 2.разреда
  ДЗ – Радна свеска 13, 14.стр.

МАТЕМАТИКА

 • Уводни час
 • Иницијални тест −  градиво из 2. разреда
 • Обнављање градива из другог разреда − Бројеви до 100
  ДЗ – Уџбеник 6.стр.
 • Обнављање градива из 2. разреда − Сабирање и одузимање бројева до 100
  ДЗ – Уџбеник 6.стр.

ПРИРОДА И ДРУШТВО

 • Уводни час
 • Сналазимо се у окружењу

ЛИКОВНА КУЛТУРА

МУЗИЧКА КУЛТУРА

 • Шта је музика?

  

ПЛАН РАДА  ОД 8.6.2015. ДО 12.6.2015.

СРПСКИ ЈЕЗИК

 • Избор из поезије савремених српских песника
 • Препоручујем ти да прочиташ ( прилог)
 • Ликови из читанке које нећемо заборавити
 • Листамо часописе за децу
 • На крају другог разреда…

МАТЕМАТИКА

 • Задаци за обнављање градива
 • Задаци за обнављање градива
 • Занимљиви задаци
 • Занимљиви задаци
 • На крају другог разреда…

СВЕТ ОКО НАС

 • Обнављамо градиво другог разреда
 • Eколошке заповести

ЛИКОВНА КУЛТУРА

 • Екслибрис; Мој екслибрис

МУЗИЧКА КУЛТУРА

 • Музички фестивал – Певамо омиљене песме

ПЛАН РАДА  ОД 1.6.2015. ДО 5.6.2015.

СРПСКИ ЈЕЗИК

 • Исправак и анализа провере знања
 • Изражајно казујемо омиљене текстове
 • „Мрав и зрно жита“, Леонардо да Винчи
 • Избор из поезије савремених српских песника
 • Избор из поезије савремених српских песника

МАТЕМАТИКА

 • Множење и дељење до 100, вежбање
 • Сабирање, одузимање, множење и дељење до 100, вежбање
  ДЗ – Радна свеска 144.стр.
 • Годишња провера знања
 • Задаци за обнављање градива
 • Задаци за обнављање градива

СВЕТ ОКО НАС

 • Годишња провера знања
 • Брзина кретања

ЛИКОВНА КУЛТУРА

МУЗИЧКА КУЛТУРА

 • Музички фестивал – Певамо омиљене песме

ПЛАН РАДА  ОД 25.5.2015. ДО 29.5.2015.

СРПСКИ ЈЕЗИК

 • „Пролећно јутро у шуми“, Момчило Тешић
 • „Пролећно јутро у шуми“, рецитовање
  ДЗ – Научити 2 строфе напамет.
 • Правилно скраћујемо – брже пишемо
  ДЗ – Наставни листић.
 • Годишња провера знања
 • Листамо старнице енциклопедија за децу

МАТЕМАТИКА

 • Мерење времена
  ДЗ – Радна свеска 142.стр. 4, 5, 6, 7. зад.
 • Задаци са јединицама за мерење времена
  ДЗ – Задаци из свеске.
 • Линије (дуж, права, полуправа)
 • Правоугаоник и квадрат
 • Сабирање и одузимање до 100

СВЕТ ОКО НАС

 • Оријентација у времену и простору
  ДЗ – Планирам своје време.
 • Kретање свуда око нас

ЛИКОВНА КУЛТУРА

МУЗИЧКА КУЛТУРА

 • Певамо и играмо

ОИДР

 • Програм за обраду текста – унос текста

ЛИКОВНА СЕКЦИЈА

ПЛАН РАДА  ОД 18.5.2015. ДО 22.5.2015.

СРПСКИ ЈЕЗИК

 • „Бамби“, Феликс Салтен
  ДЗ – Наставни листић – довршити задатке ( ко није).
 • „Бамби“, Феликс Салтен
  ДЗ – Кратак састав 4 до 5 реченица на тему „Причала ми Бамбијева мама“.
 • „Кад почне киша да пада“, Стеван Раичковић
  ДЗ – Научити песму напамет.
 • „Кад почне киша да пада“, Стеван Раичковић; рецитовање
 • Језичко – граматичка вежба

МАТЕМАТИКА

 • Година, месец број дана у месецу
  ДЗ – Радна свеска 137.стр. 1,2,3. зад.
 • Седмица, дан
  ДЗ – Радна свеска 137.стр. 4, 5. зад.
 • Година, месец, седмица, дан
 • Час, минут, користимо часовник
  ДЗ – Радна свеска 140. стр. 1, 2, 3. зад.
 • Час, минут, користимо часовник
  ДЗ – Радна свеска 141. стр.

СВЕТ ОКО НАС

 • Година, месец, седмица, дан
 • Делови године

ЛИКОВНА КУЛТУРА

 • Календар – комбинована техника
  ДЗ – Завршити рад.
 • Сат – комбинована техника ( прилог)

МУЗИЧКА КУЛТУРА

 • Певамо и играмо

ОИДР

 • Програм за обраду текста – унос текста

ПЛАН РАДА  ОД 11.5.2015. ДО 15.5.2015.

СРПСКИ ЈЕЗИК

 • Пођимо у паркове, час у природи, говорна вежба
 • Били смо у природи, писмена вежба
 • „Бамби“, Феликс Салтен
  ДЗ – Илустрација текста. Вежбати читање.
 • „Бамби“, Феликс Салтен
  ДЗ – Сажето препричати текст.

МАТЕМАТИКА

 • Задаци са две операције (дељење и одузимање)
  ДЗ – Радна свеска 135.стр. 1,2,3,4,5. зад.
 • Задаци са две операције, вежбамо
  ДЗ – Радна свеска 134.стр. 4,5. зад.
 • Задаци са две операције, вежбамо
  ДЗ – Радна свеска 136.стр. 1,2,3,4,5,6. зад.
 • Провера знања ( Задаци са две операције)

СВЕТ ОКО НАС

 • Провера знања ( Материјали, електрична струја, електрицитет)
 • Oријентација у простору

ЛИКОВНА КУЛТУРА

 • Разгледница, Позивница  за  мој  рођендан

МУЗИЧКА КУЛТУРА

 • Песма  и  глума

ОИДР

 • Програм за обраду текста – унос текста

ЛИКОВНА СЕКЦИЈА

ПЛАН РАДА  ОД 4.5.2015. ДО 8.5.2015.

СРПСКИ ЈЕЗИК

 • Бајке,Ханс Кристијан Андерсен (групни рад) ( прилог)
  ДЗ – Илустрација бајке
 • „Врабац и ласте“, Лав Николајевич Толстој
  ДЗ – Смисли друкчији крај ове приче тако што ће се она срећно завршити.
 • Обнављамо знања из језика
 • Избор из поезије Љубивоја Ршумовића, лектира ( прилог)
  ДЗ – Научити напамет једну песму Љубивоја Ршумовића.
 • Избор из поезије Љубивоја Ршумовића, лектира

МАТЕМАТИКА

 • Садржавање
  ДЗ – Радна свеска – Садржавање 1. и 2. зад.
 • Дељење двоцифреног броја једноцифреним; Садржавање
 • Задаци са две операције (дељење и сабирање)
 • Задаци са две операције (дељење и сабирање)
  ДЗ – Радна свеска 1,2,3. зад.
 • Задаци са две операције (дељење и одузимање)

СВЕТ ОКО НАС

 • Eлектрична струја и електрицитет
 • Материјали, електрична струја, електрицитет – утврђивање  Прилог 1.   Прилог 2.
  ДЗ – Наставни листић – прилог 1.

ЛИКОВНА КУЛТУРА

 • Сликовно писмо

МУЗИЧКА КУЛТУРА

 

ПЛАН РАДА  ОД 27.4.2015. ДО 30.4.2015.

СРПСКИ ЈЕЗИК

 • Листамо часописе за децу
  ДЗ – 11.зад. (наставни лист) – преписати правилно, писаним словима латинице
 • Именице, глаголи, главни делови реченице, вежбамо
  ДЗ – Преписати писаним словима латинице једну обавештајну, једну упитну и једну узвичну реченицу – текст „Два писма“. Прочитати бајку „Петоро браће“, Ханс Кристијан Андерсен.
 • „Петоро браће“, Ханс Кристијан Андерсен
 • „Петоро браће“, Ханс Кристијан Андерсен

МАТЕМАТИКА

 • Дељење двоцифреног бр. једноцифреним
  ДЗ – Радна свеска 132. страна,  2, 3, 4, 5. зад.
 • Дељење двоцифреног бр. једноцифреним
 • Садржавање
 • Садржавање

СВЕТ ОКО НАС

 • Материјали који могу да се наелектришу
 • Материјали који проводе електричну струју

ЛИКОВНА КУЛТУРА

 • Сликовно писмо

МУЗИЧКА КУЛТУРА

 • Добар вечер, суседице

ОИДР

 • Електронска бојанка

 

ПЛАН РАДА  ОД 20.4.2015. ДО 24.4.2015.

СРПСКИ ЈЕЗИК

 • Шаљиве народне приче Две ленштине , Пустио бих ја њега, али неће он мене
 • Хајде да направимо часопис
 • Писмо поглавице Сијетла (одломак)
 • Језичко-граматичка вежба (правопис, главни делови реченице) – провера знања
 • Скраћенице за мере

МАТЕМАТИКА

 • Дељивост са 3 и 4
  ДЗ – Радна свеска 129. страна, 1, 2, 3, 4. зад.
 • Дељивост са 2, 3, 4 и 5
  ДЗ – Радна свеска 127. страна,  2, 3, 4, 5, 6. зад.
 • Дељивост са 2, 3, 4 и 5
  ДЗ – Наставни листић – бојанка Планета Земља
 • Дељење збира бројем
  ДЗ – Радна свеска 131. страна,  1. зад.
 • Дељење збира бројем

СВЕТ ОКО НАС

 • Утицај топлоте на тела
 • Tоплотна проводљивост материјала

ЛИКОВНА КУЛТУРА

МУЗИЧКА КУЛТУРА

ОИДР

 • Електронска бојанка

 

ПЛАН РАДА  ЗА 16.4.2015. и 17.4.2015.

СРПСКИ ЈЕЗИК

 • „Два писма“, Александар Поповић, драмски текст ( прилог)
 • „Два писма“, Александар Поповић, драмски текст

МАТЕМАТИКА

 •  Дељење бројем 1; дељење нуле ( прилог)
  ДЗ – Радна свеска 126. страна, 5,6,7.зад.
 • Дељивост са 2 и 5

СВЕТ ОКО НАС

 • Преобликовање материјала
  ДЗ – Радна свеска 36. страна, 4, 5. зад. и 37.стр. 6.зад.

ЛИКОВНА СЕКЦИЈА

 

ПЛАН РАДА  ОД 6.4.2015. ДО 8.4.2015.

СРПСКИ ЈЕЗИК

МАТЕМАТИКА

 • Одређивање непознатог делиоца ( прилог)
 • Одређивање непознатог делиоца ( прилог)
 • Одређивање непознатог чиниоца, дељеника и делиоца

СВЕТ ОКО НАС

 • Материјали, групни рад

ЛИКОВНА КУЛТУРА

 • Ускршње честитке

МУЗИЧКА КУЛТУРА

 • Уметност пролећа

ОИДР

 • Електронска бојанка

 

ПЛАН РАДА  ОД 30.3.2015. ДО 3.4.2015.

СРПСКИ ЈЕЗИК

             ДЗ – Наставни лист 2. и 3. зад.
 • Дан смеха и шале, причање шаљивих догађаја, говорна вежба Дан шале – 1. април
   ДЗ – Радна свеска 39. и 40. стр. Хајде да лепо пишемо
 • „Дај ми крила један круг“, Владимир Андрић
  ДЗ – Кажи ми, кажи
 • „Дај ми крила један круг“, Владимир Андрић

МАТЕМАТИКА

 • Провера знања (половина, дељење)
 • Одређивање непознатог чиниоца
              ДЗ -Одређивање непознатог чиниоца, Радна свеска 1,2,3. зад.
 • Одређивање непознатог чиниоца ( прилог)
   ДЗ – Исправка провере знања
 • Одређивање непознатог дељеника
  ДЗ – Радна свеска 124. страна, 1, 2, 3. зад.
 • Одређивање непознатог дељеника ( прилог)

СВЕТ ОКО НАС

ЛИКОВНА КУЛТУРА

 • Бојимо фигурице од гипса, темпера боје

МУЗИЧКА КУЛТУРА

ОИДР

 • Електронска бојанка

ГВ

 • Дечја права и одговорности

 

ПЛАН РАДА  ОД 23.3.2015. ДО 27.3.2015.

СРПСКИ ЈЕЗИК

 • „Дедин шешир и ветар“; Нова писана слова латинице: Д, Џ, Ђ
  ДЗ – Радна свеска-писана слова латинице Д, Џ, Ђ
 • Пишемо латиницом – примени знање ( Списак ученика II 4)
  ДЗ – Радна свеска 30.стр.
 • Прича у сликама – пишемо латиницом
   ДЗ – Продужи причу како би спасио птицу.
 • Диктат: писана слова латинице
 • „Оглас мрава“, Бранко Ћопић

МАТЕМАТИКА 

 • Дељење бројем 8 и дељење бројем 9
  ДЗ – Наставни листић
 • Дељење бројевима 6, 7, 8, и 9
  ДЗ –( прилог)
 • Дељење бројевима 6, 7, 8, и 9 ( прилог)
             ДЗ – Завршити задатке – наставни лист.
 • Дељење обрађених примера
 • Дељење обрађених примера – припрема за проверу знања

СВЕТ ОКО НАС

 • Занимања људи
  ДЗ – Радна свеска 34. и 35. стр. 3, 4, 5. зад.
 • Kад порастем бићу…

МУЗИЧКА КУЛТУРА

 • Коњи  у  песмама

ЛИКОВНА КУЛТУРА

ОИДР

 • Укључивање и искључивање рачунара

ГВ

 • Дечја права

ПЛАН РАДА  ОД 16.3.2015. ДО 20.3.2015.

СРПСКИ ЈЕЗИК

 • „Просвећени вук“, Беки Блум; Нова писана слова латинице: П, Р, Б
 • Нова писана слова латинице: Ц, Ч, Ћ, Г
  ДЗ – Радна свеска 23.страна
 • „Сати и сатови“, Милан Шипка; Нова писана слова латинице: С, Ш, Л, Љ
  ДЗ – Радна свеска 24. и 25.страна; „Сати и сатови“ – подвуци упитне реченице.
 • Нова писана слова латинице: Т, Х, Ф
 • Нова писана слова латинице: З, Ж

МАТЕМАТИКА

 • Дељење бројем 6 ( прилог)
 • Дељење бројем 7 ( прилог)
 • Дељење бројем 6 и дељење бројем 7
          ДЗ – Изабери 3 задатка. Пролећна математика
 • Дељење бројем 8
 • Дељење бројем 9

СВЕТ ОКО НАС

 • Занимања мојих родитеља
 • Занимања мојих родитеља

МУЗИЧКА КУЛТУРА

ЛИКОВНА КУЛТУРА

 • Ветар у коси, комбинована техника

ОИДР

 • Укључивање и искључивање рачунара

ГВ

 

ПЛАН РАДА  ОД 9.3.2015. ДО 13.3.2015.

СРПСКИ ЈЕЗИК

 • „Чуо сам“, Добрица Ерић
 • „Чуо сам“, Добрица Ерић
 • Још писана слова и латиница је готова,  уводни час ( Вежбамо читање)
 • Прва група писаних слова: А, Е, Ј, О, К, М, И, У
             ДЗ – Радна свеска 18. и 19. стр.
 • „Ветар“, Н. Попадић; Нова писана слова латинице: Н, Њ, В

МАТЕМАТИКА

 • Дељење бројем 10
 • Дељење бројем 5 и дељење бројем 10
 • Дељење бројем 3 ( прилог)
            ДЗ – Дељење бр. 3, Нова школа.
           ДЗ – Радна свеска 115.страна, 3, 4, 5, 6. зад.

СВЕТ ОКО НАС

 • Жива и нежива природа
              ДЗ – Радна свеска 30. и 31.стр.
 • Занимања људи
             ДЗ – Занимањa мојих родитеља

МУЗИЧКА КУЛТУРА

 • Стигло  нам  је  пролеће

ЛИКОВНА КУЛТУРА

ОИДР

 • Саставни делови рачунара

 

 

ПЛАН РАДА  ОД 2.3.2015. ДО 6.3.2015.

СРПСКИ ЈЕЗИК

 • Читамо латиничне текстове
 • Личност коју волим, говорна вежба ( прилог)
 • Личност коју волим, анализа домаћег задатка
 • „Песма за мамине очи“, Мира Алечковић
 • „Песма за мамине очи“, Мира Алечковић

МАТЕМАТИКА

 • Дељење бројем 2 и дељење бројем 4 ( прилог)
 • Веза множења и дељења
 • Толико пута мањи и за толико мањи број
 • Толико пута мањи и за толико мањи број ( прилог)
 • Дељење бројем 5 ( прилог)

СВЕТ ОКО НАС

МУЗИЧКА КУЛТУРА

 • „Блистај, блистај, звездо мала“ ( прилог)

 ОИДР

СЛ. АКТИВНОСТИ

 

ПЛАН РАДА  ОД 23.2.2015. ДО 27.2.2015.

СРПСКИ ЈЕЗИК

 • Штампана слова латинице: Dd, Đđ, DŽdž
 • Штампана слова латинице: Ff, Hh
 • „Коњ и магаре“, према Д. Обрадовићу ( прилог)
             ДЗ – Препричати басну са променом краја .
 • „Коњ и магаре“, према Д. Обрадовићу ( прилог)
             ДЗ – Израдити стрип „Коњ и магаре“.
 • „Чаплин“, Д. Ђорђевић

МАТЕМАТИКА

 • Количник два броја ( прилог)
 • Дељење. Дељеник, делилац, количник ( прилог)
 • Дељење. Дељеник, делилац, количник
 • Дељење бројем 2
 • Дељење бројем 4

СВЕТ ОКО НАС

             ДЗ – Радна свеска 26.стр. 2,3,4,5. и 6. зад.
 • Провера знања ( нежива природа)

МУЗИЧКА КУЛТУРА

 • Игре  препознавања

ЛИКОВНА КУЛТУРА

 • Поход  на  Месец  ( колаж папир, маказе, лепак, новине, часописи… )

ОИДР

(шарени папир, колаж папир, вуница, дугмићи, шљокице, разне дрангулије…)

          

 

ПЛАН РАДА  ОД 18.2.2015. ДО 20.2.2015. 

СРПСКИ ЈЕЗИК

 • Штампана слова латинице: Ll, Ljlj
           ДЗ – Преписати текст „Лела и Лука“ штампаним словима латинице.
 • Штампана слова латинице: Pp, Rr, Gg
             ДЗ – Преписати текст “ Питалица“ штампаним словима латинице.
 • Штампана слова латинице: Zz, Žž

МАТЕМАТИКА

              ДЗ – Радна свеска 107.стр. 1,2,3,4,5.зад.
 • Записивање половине. Знак :
             ДЗ – Наставни листић
 • Половина;  Записивање половине. Знак :

СВЕТ ОКО НАС

МУЗИЧКА КУЛТУРА

 • Мале  ђачке  радости

ОИДР

 

 

ПЛАН РАДА  ОД 9.2.2015. ДО 13.2.2015. 

СРПСКИ ЈЕЗИК

 • Ћирилица и латиница – сличности и разлике ( прилог)
               ДЗ – Радна свеска 4.стр.
 • Учимо прва слова латинице: А, Е, Ј, О, К, М, Т, I ( прилог)
 • Штампана слова латинице: Nn, Njnj, Uu, Vv ( прилог)
 • Штампана слова латинице: Bb, Ss, Šš
                ДЗ – Радна свеска 6. и 7.стр.
 • Штампана слова латинице: Cc, Čč, Ćć

МАТЕМАТИКА

 • Уочавање и цртање правоугаоника и квадрата на квадратној мрежи ( прилог)
              ДЗ – Радна свеска 104.стр. прва два примера
                     – Радна свеска 105.стр. 3. и 4.зад.
 • Уочавање и цртање правоугаоника и квадрата на квадратној мрежи
              ДЗ – Радна свеска 106.стр.
 • Множење; Изломљена линија; правоугаоник и квадрат (вежбамо)
 • Множење; Изломљена линија;правоугаоник и квадрат (вежбамо)
 • Провера знања (множење и изломљена линија; правоугаоник и квадрат)

СВЕТ ОКО НАС

             ДЗ – Радна свеска 24.стр. 1. и 2. зад.
                     – Радна свеска 25.стр. 1, 2, 8. и 9. зад.
              ДЗ – Радна свеска 23.стр. 1. и 4. зад.
                     – Радна свеска 24.стр. 3. 4. и 5. зад.
                     – Радна свеска 25.стр. 4. и 6. зад.

ЛИКОВНА КУЛТУРА

 •  Играчке ( прилог) (картонске кутијице, лепак, маказе)

МУЗИЧКА КУЛТУРА

 • Како се шта ради, народна песма ( прилог)

ОИДР

 

 

ПЛАН РАДА  ОД 2.2.2015. ДО 6.2.2015. 

СРПСКИ ЈЕЗИК

 • Једна мала птица (пахуља, играчка)
 • Читање и анализа домаћег задатака
 • Прича, песма, информативни текст по избору ученика
 • Испитивање познавања латинице (прилог)
 • Прелиставамо уџбеник за латиницу – уводни час

МАТЕМАТИКА

 • Задаци са две операције (множење и сабирање)
 • Задаци са две операције (множење и одузимање)
 • Множење и сабирање; Множење и одузимање (вежбамо)
 • Множење и сабирање; Множење и одузимање (вежбамо)
 • Изломљена линија – отворена и затворена. Дужина изломљене линије

СВЕТ ОКО НАС

 • Сунце – извор светлости и топлоте
 • Вода-услов живота

ЛИКОВНА КУЛТУРА

МУЗИЧКА КУЛТУРА

 • Распевана  математика

ОИДР

СЛ. АКТИВНОСТИ

 

1 коментар (+додајте свој?)

 1. sanja
  јун 26, 2017 @ 11:34:15

  ја сам тек заврсила 2 разред,а на годину идем у 3 разред па само сви ми из 2 разреда морали смо вратити гнјиге из 2 разреда зато сто смо добили те кнјиге од насе уцителјице ЗВЈЕЗДАНЕ СТЈЕПАНОВИС 🙂

  Свиђа ми се

  Одговор

Оставите одговор

Попуните детаље испод или притисните на иконицу да бисте се пријавили:

WordPress.com лого

Коментаришет користећи свој WordPress.com налог. Одјавите се / Промени )

Слика на Твитеру

Коментаришет користећи свој Twitter налог. Одјавите се / Промени )

Фејсбукова фотографија

Коментаришет користећи свој Facebook налог. Одјавите се / Промени )

Google+ photo

Коментаришет користећи свој Google+ налог. Одјавите се / Промени )

Повезивање са %s

%d bloggers like this: