Математика 1

Веће – мање, више – ниже

Дуже – краће, шире – уже

Горе,доле – лево, десно

Испред, иза, између

Крива и права линија

Предмети у простору и односи међу њима

Предмети у простору и односи међу њима, геометријски облици

Бројеви од 1 до 5

Бројеви до 5

Растављање бројева до 5

Сабирање и одузимање до 5

Сабирање и одузимање бројева до 5

Сабирање и одузимање бројева до 5, провера знања

Сабирање и одузимање до 10

Сабирање и одузимање до 10

Сабирање и одузимање до 10, провера знања

Сабирање и одузимање до 20

Сабирање и одузимање до 20 – провера знања

%d bloggers like this: