Српски језик 3

reading 7 color WWT

Научили смо у 2. разреду

Употреба великог почетног слова, обнављање                      Речце ЛИ и НЕ

Управни говор                                                                           Управни говор, вежбање

Провера знања ( реч, реченица, управни говор)               Скраћенице

Употреба великог почетног слова, вежбамо                            Правописна провера знања

Врсте речи                                                                                     ВРСТЕ РЕЧИ И РЕЧЕНИЦА

Време, место и начин вршења радње                       Провера знања – граматика, правопис

Провера знања ( врста и служба речи)                     Реченице по значењу и облику

Лице и број глагола                                                        Врсте речи ( именице, глаголи)

Субјекат и предикат                                                        Правописна провера знања

Реченице по значењу и облику, субјекат и предикат

Правописна вежба                                                           Именице, глаголи, придеви

Провера знања – језичка култура, граматика

Завршна провера знања

%d bloggers like this: