Математика 4

images (6)

Иницијални тест

Научили смо у трећем разреду

Читање и писање бројева до милион

Бројеви до милион

Бројеви већи од милион

Скуп природних бројева N и N0

Скуп природних бројева, контролна вежба

Писмено сабирање и одузимање

Писмено сабирање и одузимање

Сабирање и одузимање, вежбамо

Текстуални задаци са сабирањем и одузимањем

Припрема за први школски писмени задатак

Први школски писмени задатак

Решавање једначина са сабирањем и одузимањем

Једначине и неједначине – сабирање и одузимање

Множење вишецифреног броја једноцифреним бројем

Множење вишецифреног броја једноцифреним бројем

Множење – вежбање

Дељење вишецифреног броја једноцифреним бројем

 Множење и дељење вишецифреног бр. једноцифреним бр.

Множење вишецифреног броја двоцифреним бројем

Множење вишецифрених бројева

У продавници рачунарске опреме – множење и дељење

У продавници намештаја “ Кика“ – дељење

Књижара за децу “ Лагуна“ – множење и дељење

Множење и дељење – вежбање

Други школски писмени задатак

Математички изрази

Изрази, редослед рачунских операција

Једначине и неједначине

Мерење површи и јединице мере

Површина квадрата

Површина правоугаоника

Површина правоугаоника и квадрата

Трећи писмени задатак

Израчунавање површине коцке

Израчунавање површине квадра

Израчунавање површине квадра и коцке

Разломци

Разломци – вежбање

Припрема за 4. писмени задатак

Математика – тест 1

Математика – тест 2

Математика – тест 3

Математика – тест 4

Математика – тест 5

Математика – тест 6

%d bloggers like this: