Piramida fizičke aktivnosti dece

Riznica zlatnih ideja

Istraživanje finskih naučnika utvrdilo je kako je fizička  aktivnost dece povezana s njihovim boljim uspehom u školi. Naučnici  su utvrdili da su dečaci s visokom stepenom  telesne aktivnosti imali najbolje rezultate u aritmetici i čitanju u prva tri razreda. Pravilna i dozirana telesna aktivnost dece ujedno utiče i na zdravstveni status tj. na jačanje imuniteta i održavanje sveukupnog zdravlja.

10959852_849363421795093_4789828745839983498_n

Izvor:Logopedica

View original post

Играмо се и множимо

На занимљив начин, кроз игру и рад на задацима са две операције, вежбали смо и утврдили множење.

Проверили смо  домаћи задатак, а затим  играли игру Разбуђивање и обновили таблицу множења.

(Ученици наслоне главу на руке које су на клупи и спавају. Када учитељица постави задатак, ученик га решава у себи. Учитељица ће додиром руке по рамену одредити који ће ученик наглас рећи решење. Ако тачно одговори, ученик подиже главу и разбуђује се, ако не одговори тачно, настави да спава. Задаци могу бити: 6 • 5, 7 • 8, 4 • 9 итд.)

Самостално решавамо задатаке који су пројектовани на табли. Проверавамо у пару, повратна информација у оквиру одељења.

Играмо интерактивне игрице и такмичимо се…