Половина

Наставна јединица: Половина

Тип часа: обрада
Циљ часа: Усвајање знања о  појму половине и примена знања на решавање задатака.
Активности у току часа:
  • Обнављање и провера наученог градива
  • Најава наставне јединице
  • Презентовање новог материјала
  • Вођено вежбање 

 

  • Индивидуални рад уз колективну проверу
  • Систематизација наученог градива

Материјал за рад на часу