Редослед извођења рачунских операција

Вежбај редослед извођења рачунских операција и забави се!

                              ЕДУКАТИВНЕ ИГРИЦЕ ( клик на сличицу)                                                                 

redosled operacija

 

redosled oper

 

 

https://tackk.com/d9jke3

Електрична проводљивост материјала

Наставна јединица: Електрична проводљивост материјала
Циљеви часа:
  • уочавање електричне проводљивости као важног својства неких материјала
  • уочавање значаја који електрична проводљивост материјала има за живот људи

Активности у току часа:

  • Рад на наставном листу Без струје

Читамо текст Без струје и разговарамо о начину живота људи када није било струје.

  • Струјно коло је…

Следи разговор о томе како некад у сијалици нема струје, а некад има. Зашто у сијалици некад има, а некад нема струје? На који начин се пали светло? Шта се дешава када притиснемо дугме на миксеру? Како започиње са радом усисивач? и сл. Ученици треба да схвате да струје има онда када се затвори струјно коло.

  • Огледи

Ученици отварају уџбеник  и читају текст о струји. Након тога изводе оглед приказан у уџбенику  (прављење струјног кола).

  • Пази, струја!

Разговарамо о томе где се све може видети знак који нас упозорава на опасност од струје и на који начин треба да се понашамо када негде тај знак видимо.