Енциклопедије за децу

Наставна јединица: Листамо странице енциклопедија за децу

Циљеви и задаци часа: Упућивање ученика на самостално коришћење енциклопедија; јачање креативности код ученика; откривање важности коришћења дечијих енциклопедија.

Активности у току часа:

  • За овај час ученици су донели неколико примерака енциклопедија за децу. Утврдили смо какве све енциклопедије имамо пред собом.
  • Најава наставне јединице: „Данас ћемо се посветити енциклопедијама.“
  • Објашњење шта је то општа енциклопедија и о чему све постоје посебне енциклопедије.
  •  Ученици су подељени у групе према интересовањима, односно врстама енциклопедија.Свака група треба да представи своју енциклопедију: садржај, целине,  количина текста, илустрације и/ или слике, језик којим је писана (да ли деца разумеју све речи), има ли попис важних речи, да ли се лако у њој сналазимо и сл.
  • Извештавање група.

Ученици су били веома активни и мотивисани за рад. Уживали су листајући енциклопедије, дивили се дивним фотографијама и илустрацијама, читали занимљиве текстове, открили важност коришћења дечјих енциклопедија.