О првим мапама

Шта су мапе? Мапе су цртежи који су настали услед потребе људи да забележе  изглед неких територија. Оне представљају један од сликовних начина споразумевања међу људима јер се на њима помоћу симбола приказује изглед неког окружења.

Charles_Inselin_-_Mape-monde

Прве мапе настале су у Египту пре више хиљада година. Вајане су и печене на плочицама од глине. Земљопоседници су на мапама обележавали границе својих имања, а краљеви границе својих краљевстава.

Први истраживачи копнених и водених површина Земље цртали су мапе како би могли да се лакше снађу у новоосвојеним просторима. Сачуване старе мапе данас пружају велики број података истраживачима прошлих времена о томе на који начин су људи некада тумачили свет око себе, колико су знали о изгледу наше планете и сл.

Данашње мапе лако може да протумачи и разуме велики број људи, без обзира на језик којим се служе, јер оне говоре општеприхваћеним и договореним језиком симбола.

Наука која се бави израдом мапа зове се картографија.

Приручник за учитеље уз уџбеник Природа и друштво за 3. разред основне школе, Креативни центар