Римски бројеви

Moja mala druzina

Pимљани освајају бројевима

Међу римским цифрама нема нуле, пошто старим Римљанима није било познато да ли је и нула број

View original post 594 more words