Толико различити, а тако исти

Грађанско васпитање: Прихватање различитости

Ова радионица је усмерена ка томе да ученици уоче међусобне сличности, али и разлике, и то прихвате као вредности. Час је почео причом која илуструје лепоту различитости Како је постала дуга.Затим ученици праве сопствени портрет  – цвет у чије латице исписују своје особине. У наредној активности откривају у коликој мери деле исте особине са другима, а где су јединствени. На основу  свега праве одељењску дугу – То смо ми.