pravila

http://zelenaucionica.com/

Слика

Упознајмо свет!

Истраживачки задаци:

Одељење је подељено на онолико група колико има континената. Сваки ученик треба да одабере по једну државу са датог континента, да сазна имена народа који живе у њој и да нацрта заставу те државе. Ученици треба до жељених информација да дођу користећи енциклопедије, интернет и друге изворе знања.

Мотивациона активност: Упознајмо свет!

Ђаци излазе пред пано у групама (како су се поделили на претходном часу, по континентима), говоре називе држава, народа и нацртане заставе одмах каче на пано. Такође говоре и додатне карактеристике државе (величина, клима, храна, музика, ношња), уколико их знају.

Разговор о сличностима и разликама између назива држава и народа, као и поређење изгледа застава, фигура и боја на њима.

Уочавање правописног правила: Како се пишу називи држава? Које је то врста и подврста речи? Како се пишу називи ако су вишечлани? Којим почетним словом су написана имена народа?

На занимљив начин упознали смо свет и научили употребу великог слова у писању имена народа.