Народне успаванке

Успаванке су кратке, нежне и топле лирске породичне песме, које су мајке певале деци, да би лакше заспала. Засноване су на веровању у чудесну моћ речи. Деци су од рођења певане успаванке да би их штитиле у сну од опасних сила.

Потичу из времена када се веровало у магијску моћ речи; у могућност да се речима обезбеди детету миран сан, лагодан живот и срећна будућност.Мајка песмом чува дете од урокљивих очију и разгони зле силе које би му наудиле или пореметиле миран сан.

123994101_3368205_kolibelnaya

 

МАЈКА ЈОВУ У РУЖИ РОДИЛА                  ИШ КОКОТЕ ШАРАДАНЕ

Мајка Јову у ружи родила,                               Иш, кокоте, шарадане,
ружица га на лист дочекала,                            мац, мацуне, бронзоглаве,
бела вила у свилу повила,                                 не буд’те ми сина мога,
а пчелица медом задојила,                               не буд ‘те ми храну моју,
ластавица крилом покривала:                         нинај ми, сине, нинај лако,
нек је румен к’о ружа румена,                          мајка те нина…
нек је бијел к’о бијела вила,                              заспи ми, лале, заспи ми, мале,
нек је радин к’о пчела малена,                         хранићеш мајку…
нек је хитар као ластавица.                               заспи ми, сине, заспи ми, сунце,
                                                                               грејаћеш мајку!…

САНАК ОДЕ НА УЛИЦУ                                ЛУЛА НАНА
Санак оде на улицу                                         Лула нана сина Радована:
Санак оде на улицу,                                        Спавај, сине, док сунце не сине;
Води Јову за ручицу;                                      све док рујна зора не заруди
Ходи, Јово, у колевку,                                    не сме нико тебе да пробуди.
Да се сити наспавамо,
Да ујутро поранимо,
Мајци воде донесемо,
Вода бућ, Јова трућ!

ЉУЉО МОЈА МОЛОВАНА                         СПАВАЈ, СПАВАЈ ДУШО МИЛА
Љуљо моја молована                                    Спавај, спавај душо мила
Љуљо моја молована,                                   ти си данас вриједна била,
Успавај ми Радована.                                    спавај, спавај луче моје
Љуљај ми га, љуљо лака,                              уморне су очи твоје.
Мога брацу, мог јунака.                                Требало је цвјеће брати
Љуљај ми га, љуљо, јаче                               малу мацу окупати
Да се јунак не заплаче.                                  зеки траве начупати
Нек се љуља, нек се њија,                             и кокама хране дати.
Нек се снажи и развија.                                Спавај, спавај душо мила
Љуљај ми га, љуљо мека,                             ти си данас вриједна била,
Док донесе мајка млека,                               спавај, спавај луче моје
Док донесе отац хлеба                                   уморне су руке твоје.
И крај хлеба још што треба.
Сви ће онда сести амо
Да заједно ужинамо.