Сабирамо и одузимамо

Сабирање  и одузимање вишецифрених бројева – систематизација

Циљ и задаци часа: Ученици треба да утврде, прошире и систематизују стечена  знања о сабирању и одузимању вишецифрених природних бројева.

Активности у току часа:

  • Ученици решавају задатак који треба да обнови њихова знања о сабирању и одузимању вишецифрених бројева. Обновити рачунске операције и чланове операција.
  • Најава и запис на табли: ,,Сабирање и одузимање вишецифрених бројева
  • Ученици добијају задатак да са наставног листића изаберу задатке које ће решавати: 1,2,3. задатак; 2,3, 4. задатак  или 3, 4, 5.задатак. После неког времена фронтално проверавамо решења на табли.
  • Математичка игра ,,Који сам ја број“  – Деца су подељена у шесточлане групе. Свако дете из групе добија по један картончић са написаном цифром. Учитељ чита задатак, а група, према захтеву задатка, саставља шестоцифрен број. Све групе решавају исти задатак: Од датих цифара састави највећи број; најмањи број; највећи непаран број; најмањи паран број; број који у класи јединица цифру 9; број који у класи хиљада има цифру 4. Победник је она група која прва састави тражени број.