Потребне свеске и прибор за 4. разред

 • СРПСКИ ЈЕЗИК: свеска А5 (мала, широке празнине), свеска ( вежбанка) за писмени задатак.
 • МАТЕМАТИКА: свеска А4 (квадратићи), свеска ( вежбанка) за писмени задатак.
 • ПРИРОДА И ДРУШТВО: свеска А4 (квадратићи), школска географска карта Србије.
 • МУЗИЧКА КУЛТУРА: свеска А5 ( мала, може из 3.раз.), нотна свеска, металофон.
 • ЛИКОВНА КУЛТУРА: блок бр.4, темпере, четкице за темпере, палета, колаж папир, угљен, уљани пастел, мушема, теглица за воду, крпица, сунђер…( Сав материјал који је остао из трећег разреда се може користити и у четвртом разреду)
 • ФИЗИЧКО ВАСПИТАЊЕ: бела мајица, шортс ( у хладнијем периоду тренерка или хеланке), патике за салу.
 • ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК: свеска А5.
 • ВЕРСКА НАСТАВА: свеска А5.
 • ГРАЂАНСКО ВАСПИТАЊЕ: фасцикла.
 • ОД ИГРАЧКЕ ДО РАЧУНАРА: фасцикла.
 • ПРИБОР: графитне оловке или минерице ( 2 ком. ), дрвене бојице, фломастери, резач, пенкало, брисач, хемијске оловке (црвене боје ) или фломастер, шестар, троугаоник, лењир, маказе, лепак.
 • Блок за поруке.

НАПОМЕНА: Све свеске, књиге, фасцикле и блок јасно обележити ( име и презиме ученика, разред и одељење).