Лектира за други разред

  1. Избор из поезије Љубивоја Ршумовића
  2. Избор из поезије Добрице Ерића
  3. Шаљиве народне песме
  4. Шаљиве народне приче
  5. Српске народне бајке: „Биберче“, „Ћела“, „Немушти језик“
  6. „Бајка о рибару и рибици“, А. С. Пушкин
  7. Бајке, Х. К. Андерсен
  8. Избор из поезије савремених српских песника