Мислиша 2017.

Математичко друштво Архимедес похваљује ученике IV 4,  Бугарски Јану  и Остојић Григорија за постигнуте резултате на математичком такмичењу „Мислиша 2017.“ Браво другари, поносни смо и срећни због вас!

 

Учимо кроз игру

На часу математике кроз занимљиву игрицу у пару обновили смо и утврдили знања о правоугаонику и квадрату и израчунавали њихову  површину.

 

Кенгур и Мислиша

У организацији Математичког друштва “ Архимедес“, 9.3.2017. године, реализовано је математичко такмичење „Мислиша“, а 16.3.2017. године, у организацији Друштва математичара Србије реализовано је Међународно математичко такмичење „Кенгур без граница“. Поносни смо на учешће и са нестрпљењем очекујемо резултате!

У књижари – множимо и делимо

Множење и дељење вишецифрених бројева

У књижари за децу “ Лагуна“

Овај пут смо нашу учионицу претворили у књижару за децу „Лагуна“. Ученици су радили у пару, сваки пар је добио листић са задацима и ценовник књига. На крају часа заједнички смо проверавали тачност урађених задатака. Тако смо на занимљив начин утврдили, проширили и систематизовали знања о множењу и дељењу вишецифрених бројева.

Овај приказ слајдова захтева јаваскрипт.

Наставни листић са задацима и ценовник књига

Све о мени – математика и ја

На часу математике смо покушали да користећи све четири математичке операције представимо себе и задамо другарима задатке кроз које ће открити колико имамо година, број обуће коју носимо, висину, масу, дан и месец рођења, број чланова породице…Уживали смо, правили плакате, рачунали, сазнали једни о другима неке појединости и сјајно се забавили.

Пинтерест

У продавници намештаја „Кика“ – дељење

Математичка писменост је способност коришћења сабирања, одузимања, множења, дељења и других математичких операција у свакодневним ситуацијама. Ти процеси су важнији него њихов конкретни резултат, односно важнија је активност од самог знања. Ако желимо да ученици стекну математичку писменост, онда их морамо што чешће стављати у стварне животне ситуације у којима ће они примењивати стечена математичка знања.

 

Дељење   вишецифреног броја двоцифреним бројем

Циљ и задаци часа: Зна­ти делити ви­ше­ци­фре­ни број дво­ци­фре­ним бро­јем; раз­ви­ја­ти ло­гич­ко ми­шље­ње, ап­страк­ци­ју и пре­ци­зност.

Активности у току часа:

  • Преглед домаћег задатка
  • Ученици су подељени у седам група. Свака група добија наставни листић са задацима и ценовник.Ученици раде задатке.Проверавају решења у оквиру групе.
  • Провера урађеног и повратна информација. За сваки тачно урађен задатак, група добија смајлија.

Наставни листић са задацима и ценовник робе

У продавници рачунарске опреме – множимо и делимо

Математичка писменост је капацитет појединца да идентификује и разуме улогу коју математика игра у савременом свету, да изведе добро засноване математичке процене и да се ангажује у математици тако да задовољи своје садашње и будуће потребе као конструктивног, заинтересованог и рефлексивног грађанина. (OECD, 1999)

Ако желимо да ученици стекну математичку писменост, онда их морамо што чешће стављати у стварне животне ситуације у којима ће они примењивати стечена математичка знања. Зато смо нашу учионицу претворили у продавницу рачунарске опреме. Ученици су подељени у групе, свака група је добила листић са задацима и ценовник робе. Решења задатака представили су на хамеру. Тако смо на занимљив начин утврдили, проширили и систематизовали знања о множењу и дељењу вишецифрених бројева.

Овај приказ слајдова захтева јаваскрипт.

Наставни листић са задацима и ценовник робе

Претходно Старији уноси