Недељни буџет за ужину

Ученици трећег разреда укључени су у реализацију пројекта Недељни буџет за ужину. На часу ОИДР, са учитељицом Весном Бугарски, разговарали смо о здравој храни, џепарцу као недељном буџету за ужину, информисали се о ценама намирница, рачунали дневну и недељну потрошњу новца потребног за ужину на основу договореног буџета, приказивали потрошњу новца графиконом. Било је поучно и забавно!

Није тешко бити фин

У нашој школи  успешно је према новом Плану наставе и учења за први циклус основне школе започела реализација  пројектне наставе у првом разреду. Циљ пројекта је упознавање са правилима лепог понашања и њиховим значајем у свакодневном животу. И ми смо се прикључили реализацији овог пројекта и нашим млађим другарима првацима и предшколцима приредили приредбу Није тешко бити фин.