Морско дно

Морско дно, воштане боје. Наши први ликовни радови! Дивни су, зар не?

У парку

Вредни ђаци прваци слажу речи и реченице уз помоћ словарице, преписују их у радну свеску, читају написано. Свима је занимљиво и забавно! Радујемо се новом дану и новој теми! Лепи су наши први радови!

 

Комплексни поступак учења читања и писања

Шта је учење почетног читања и писања по комплексном поступку?

Реч је о поступку који је, сада већ давних, шездесетих година прошлог века, поникао у пракси, а затим је и теоријски потврђен. Овим поступком уважава се потреба савременог ученика да учи брзо и да се што пре описмени и оспособи за самостално и ефикасно укључивање у сазнајни процес. Од монографског и групног поступка у обради слова разликује се највише по томе што се слова не обрађују појединачно или групно, већ у непосредном контакту са свим словима. Користећи их у разним свакодневним активностима, деца их индивидуално усвајају, свако сопственим темпом и редом.

Зачетник комплексног поступка је учитељица Јелена Миоч, чији је методички приручник до данашњег дана, по нашем мишљењу, непревазиђен. Зато смо се трудиле да приликом организације уџбеника следимо емпиријским путем доказана, методичка упутства, како би настава била организована на савремен, неуобичајен, ненаметљив и духовит начин.

Из чега се састоји уџбенички комплет?

Уџбенички комплет се састоји од четири уџбеника који су у потпуности усклађени с Планом наставе и учења за први разред:

Шта све деца знају – чија је сврха припрема за почетно читање и писање;

Чудна ми чуда – прва збирка једноставних и кратких текстова чија је садржина у потпуној корелацији с текстовима и задацима из књиге Пишем, пишем, јер се у настави користе паралелно;

Пишем, пишем – радна свеска за почетно писање;

Причам ти причу – друга збирка текстова која садржи све препоручене књижевне текстове, као и упутства за обраду свих предвиђених језичко-граматичких садржаја.

Свих 180 часова пажљиво је осмишљено, а сваки час организован је у потпуности. Посебно бисмо истакле то да су сви часови који се паралелно реализују у уџбеницима Чудна ми чуда и Пишем, пишем урађени тематски, што учитељу пружа могућност за међупредметну повезаност и за развој компетенција код ученика. У уџбенику Причам ти причу настављена је тематска повезаност тако да учитељи током целе школске године и на свим часовима могу да комбинују савремене методе рада, реализујући међупредметну повезаност.

У чему је предност/значај такве врсте учења читања и писања?

Као највећа предност истиче се ефикасност. Ученици за кратко време науче да читају, што значајно олакшава рад како ученицима тако и учитељима, и то не само у настави матерњег језика него и у осталим наставним предметима. Учитељ „не одржава наставу“ у досадашњем смислу и „не обрађује градиво“. Уместо тога, он организује различите занимљиве активности у којима учествују сви ученици, без обзира на то колике су разлике у знању. Од осталих предности истакле бисмо: коришћење претходних знања ученика, висок степен индивидуализације, диференцијацију задатака и напредовање ученика у почетном описмењавању према сопственом темпу, постизање знатно вишег нивоа у брзини и техници читања, као и разумевању прочитаног, подстицање и развијање креативности у усменом и писменом изражавању.

Како реагују учитељи, а како деца?

Иако се често бојажљиво упуштају у авантуру и неизвесност коју носи нешто што никада раније нису пробали, када једном то ураде, учитељи овај поступак готово никад не напуштају. Рад по комплексном поступку подстиче учитеље на активнији однос према организацији и извођењу наставе и мотивише их на истраживање и стално проналажење нових и креативнијих модела. Ученици, наравно, лакше и опуштеније прихватају овакав облик рада јер је у дечјој природи неустрашивост и жеља за авантуром, а све што је ново узбудљиво је и изазовно. Ученицима се пружа могућност да напредују према сопственим способностима, те не осећају притисак да нешто не раде како треба. Изабране теме су разноврсне и блиске савременим првацима, те их је лако мотивисати на изражавање мишљења и изношење личних ставова.

Аутори: Зорица Нобл и Зорица Вукајловић

Извор: Зелена учионица

Слика

Од уписа до поласка првака у школу

Учитељски кутак

Неки показатељи психомоторне зрелости детета за полазак у школу

  • Има добру координацију финих покрета прстију, руке и ока
  • Црта комплетну фигуру човека са детаљима
  • Зна која му је лева а која десна страна
  • Може вољно да се усредсреди и задржи пажњу преко 20 минута
  • Уме да разврста предмете по боји, облику, величини, дебљини; уочава сличности и разлике између предмета
  • Може да буде одвојено од родитеља дуже време
  • Број социјалних контаката је знатно проширен и усложњен
  • Бира омиљеног друга, заштитнички се понаша према млађој деци

shkola1

Нека лето буде „финиш трке“ у којем ћете детету омогућити да учврсти и још развије све своје потенцијале: кроз физичке активности да усклади покрете, развије машту и радозналост, да се кроз социјалне контакте са децом и одраслима ослободи повучености, да кроз читање и причање прича радите на богаћењу речника и знања из природне и животне околине.

Психолошко – емоционална припрема односи се на развијање позитивног става…

View original post 1.221 more words

Наши аватари

На часовима изборног предмета Од играчке до рачунара упознали смо још један нови дигитални алат Мој аватар. Креирали смо наше аватаре, ликове у виртуелној стварности. Било је баш узбудљиво и занимљиво!

Музика и боја

Руско-француски сликар Васил Кандински (1866-1944), један је од важнијих сликара XX века.На часовима ликовне културе разговарали смо о томе како је Кандински користио боју као своје изражајно средство.Истраживали смо и како музика утиче на наше емоције и избор боја.Инспирисани његовим стваралаштвом, настала су и наша уметничка дела.

Пахуљице

На часу Од играчке до рачунара, помоћу дигиталног алата http://mandalamaker.online/snowflakemaker.php , израдили смо наше пахуљице.Свака је лепа на свој начин, различита, другачија. Било је заиста занимљиво и узбудљиво! Чекајући снег и праве пахуље!

Сунцокрети

Часове ликовне културе посветили смо, једном од најпознатијих светских уметника, Винсенту Ван Гогу. Његов рад обухвата аутопортрете, пејзаже, мртву природу и портрете, а најчешћи мотиви су чемпреси, поља пшенице и сунцокрети. Обновили смо знања о основним, изведеним и комплементарним бојама. Покушали смо да сликамо као Ван  Гог и заиста смо уживали стварајући наше Сунцокрете.

Графичко кодирање

Радионицом „Графичко кодирање“, 14.10.2020. године, обележили смо Европску недељу програмирања. Ученици су добили припремљен листић са цртежима и задатком да напишу наредбе, упутство за цртање. Трудили смо се да решења буду тачна и да имају што мање знакова. Занимљиво и забавно!

Претходно Старији уноси