Све о мени – математика и ја

На часу математике смо покушали да користећи све четири математичке операције представимо себе и задамо другарима задатке кроз које ће открити колико имамо година, број обуће коју носимо, висину, масу, дан и месец рођења, број чланова породице…Уживали смо, правили плакате, рачунали, сазнали једни о другима неке појединости и сјајно се забавили.

Пинтерест

У продавници намештаја „Кика“ – дељење

Математичка писменост је способност коришћења сабирања, одузимања, множења, дељења и других математичких операција у свакодневним ситуацијама. Ти процеси су важнији него њихов конкретни резултат, односно важнија је активност од самог знања. Ако желимо да ученици стекну математичку писменост, онда их морамо што чешће стављати у стварне животне ситуације у којима ће они примењивати стечена математичка знања.

 

Дељење   вишецифреног броја двоцифреним бројем

Циљ и задаци часа: Зна­ти делити ви­ше­ци­фре­ни број дво­ци­фре­ним бро­јем; раз­ви­ја­ти ло­гич­ко ми­шље­ње, ап­страк­ци­ју и пре­ци­зност.

Активности у току часа:

  • Преглед домаћег задатка
  • Ученици су подељени у седам група. Свака група добија наставни листић са задацима и ценовник.Ученици раде задатке.Проверавају решења у оквиру групе.
  • Провера урађеног и повратна информација. За сваки тачно урађен задатак, група добија смајлија.

Наставни листић са задацима и ценовник робе

Топле и хладне боје – Сунце и море

Растко Немањић – Свети Сава

Дан Светог Саве у нашој школи обележили смо и прославили низом активности:

  • заједно смо певали химну,
  • цртали смо и сликали Светог Саву и манастире Србије
  • чланови секције уредили су пано у учионици,

 

  • на часу српског језика читали смо приче, рецитовали песме и гледали ПП презентацију о животу Светог Саве
  • анализирали смо текст “ Златно јагње“ Светлане Велмар Јанковић,
  • присуствовали смо Свечаној академији у нашој школи.