Годишња доба

Наставна јединица: Годишња доба

Тип часа: обрада
Циљ часа: Да ученици науче која су годишње доба, месеце које обухвата свако годишње доба;колико траје и када почиње свако годишње доба; као и различите временске прилике и промене у природи (биљни и животињски свет) у пролеће, лето, јесен и зиму.
Активности у току часа:
  • Решавамо укрштеницу ( ГОДИШЊА ДОБА)
  • Најава наставне јединице
  • Подела ученика у групе, подела материјала и упутство за рад 
  • Самосталан рад ученика у оквиру групе

Овај приказ слајдова захтева јаваскрипт.

  • Извештавање група

Овај приказ слајдова захтева јаваскрипт.

  •  Повратна информација у оквиру одељења

Материјал за рад на часу

Текстови и слике преузети су са Интернета.