Ветар у коси

Комбиновање различитих техника: фломастери, акварел.

Идеја – Жарко Аничић